CA | ES | EN | FR
L'ACTUALITAT
Els Departaments de Territori i Agricultura manifesten al Consorci Forestal de Catalunya la voluntat d'esmenar la proposició de Llei de l’Agència de Patrimoni Natural
06-09-2019

El Consorci Forestal de Catalunya es va reunir ahir amb la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, de qui van obtenir el compromís d’emplaçar una trobada amb representants del sector forestal per esmenar la proposició de Llei de l’Agència de Patrimoni Natural.

 

La setmana passada el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, també va reunir-se amb el Consorci Forestal de Catalunya i es va mostrar disposat a trobar un consens amb els sectors forestal i agrari, que s’oposen frontalment a la proposta que s’ha tirat endavant sense un debat previ amb les organitzacions, i no considera les propostes d’un sector que  és responsable de la gestió del 60% del territori català i del 52% de l’espai protegit pel programa Natura 2000.

El Consorci Forestal també lamenta que l’actual proposta d’Agència dona una imatge negativa i esbiaixada de les polítiques de gestió i millora dels espais forestals i pot provocar l’efecte contrari als objectius que es persegueixen.

Per aquest motiu, l’associació de propietaris forestals va fer arribar a l’agost a tots els grups amb representació al Parlament de Catalunya la seva oposició a la proposició de Llei, perquè considera que tot i les peticions que s’han fet fins ara, aquesta és a punt de ser aprovada sense un consens entre l’administració i els propietaris i associacions forestals del territori. 

En les trobades amb Calvet i Jordà s’ha insistit en la necessitat de cercar un consens fins ara inexistent, fet que ha estat admès pels dos consellers.  Per aquest motiu, aquests s’han compromès a emplaçar-se properament amb representants forestals i agraris, uns sectors que lamenten que l’estructura dels òrgans de govern del nou organisme els deixa com a simples espectadors.

 Comparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal de Catalunya denuncia que el Pla de Protecció de l’Alta Garrotxa incompleix amb l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya
29-08-2019

Aquest document marc va ser aprovat per la Generalitat fa un any, amb la participació dels sectors forestals i agraris. Preveu aspectes bàsics per la protecció dels espais naturals protegits, uns punts que s’han obviat en el cas de l’Alta Garrotxa.


Representants del Consorci Forestal de Catalunya, acompanyats per les associacions de propietaris forestals de Camprodon i de l’Alta Garrotxa, van tenir ahir una trobada amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i amb el director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles. En el transcurs de la reunió, fruit del diàleg continuat amb les administracions, els representants de la propietat forestal privada els van anunciar que el Consorci Forestal de Catalunya presentarà una esmena a la totalitat a l’articulat actual del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l’Alta Garrotxa.

 

El passat mes de maig el Consorci Forestal ja va demanar la retirada d’aquest Pla, en el transcurs de l’assemblea anual de l’associació celebrada a Santa Pau. Aquest posicionament va comptar amb el recolzament de la Consellera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, que va ser present a l’assemblea.

 

L’entitat considera molt greus alguns dels aspectes que planteja el pla de protecció, que fins i tot incompleixen de ple els compromisos del mateix Departament recollits a l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, aprovada l’any passat pel govern català.

D’una banda, cal un compromís ferm per reforçar la gestió compartida amb els ajuntaments i amb els propietaris dels terrenys inclosos en l’espai natural, fet que ara mateix no es contempla al document. El Consorci critica també la manca d’un reglament de gestió per als espais PEIN i unes instruccions per l’elaboració dels esmentats plans. A tall d’exemple, el Consorci Forestal considera inadmissible la manca d’una memòria econòmica que incorpori els costos i els instruments financers previstos per donar compliment als objectius del pla.

 

Al mateix temps, reclamen el compromís per elaborar un treball conjunt entre els representants de la propietat forestal i l’administració forestal, que identifiqui les masses forestals que cal deixar a evolució lliure i els criteris i eines per a fer-ho possible. Uns espais on, segons l’actual proposta, es pretén que en el futur no hi hagi cap tipus de gestió, i que representarien el 20% de l’espai a protegir i que recau sobre finques de titularitat privada. Tot i això, el pla obvia els mecanismes legals ja previstos per la declaració de figures de protecció amb un nivell equivalent de restriccions. A més, el document no menciona enlloc la lliure adscripció dels propietaris de les finques a la no gestió i lliure evolució de les finques, quan el Departament sempre ha afirmat que la mesura serà de lliure acolliment, un fet que no dona cap tipus de garantia als propietaris dels terrenys.

 

Finalment, el Consorci Forestal denuncia la manca d’un procés de participació previ, tal i com preveu la legislació aplicable i els acords internacionals en la matèria. Això suposa de facto, la imposició d’un model de conservació i de gestió que els principals afectats consideren contraris a les necessitats de l’Alta Garrotxa.Comparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal de Catalunya denuncia que la proposta d’Agència de Patrimoni Natural avança sense tenir en compte l’opinió de la gent del territori
01-08-2019

El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) ha fet arribar a tots els grups amb representació al Parlament de Catalunya la seva oposició a la proposició de Llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat (APNB), perquè considera que tot i les peticions i propostes que s’han fet fins ara, la Llei és a punt de ser aprovada sense un consens entre l’administració i els propietaris i associacions forestals del territori. 


L’entitat recolza la proposta de la Consellera Teresa Jordà, qui ha manifestat la necessitat d’unificar  les competències vinculades a la conservació i a la gestió sostenible del bosc.

 

Considera que es pretén imposar una visió urbana de la gestió dels espais forestals i agraris, un posicionament que és contrari a l’objectiu prioritari de conservació i millora d’aquests espais
 

El CFC considera necessària la figura d’una Agència que faciliti el desenvolupament de les polítiques de conservació i millora del medi natural, però lamenta que aquesta proposta presentada en la darrera legislatura s’ha fet de forma precipitada i per això ha topat amb l’oposició frontal del sector forestal i agrari.

L’entitat lamenta que l’actual proposició de llei sorgeix sense un debat previ amb les organitzacions agràries, i menysté les propostes d’un sector que  és responsable de la gestió del 60% del territori català i del 52% de l’espai protegit pel programa Natura 2000.

En aquest sentit, i per dotar la Llei d’una visió realista, l’entitat recolza plenament la proposta de la Consellera Teresa Jordà, qui ha manifestat la necessitat d’unificar les competències en gestió del medi natural.

Actualment els temes de conservació i gestió sostenible estan repartides entre el departament d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Pesca i el de Territori i Sostenibilitat, fet que està suposant un increment dels conflictes a nivell de gestió.

 

Una mirada esbiaixada de la realitat dels  espais forestals

 

La proposta de Llei va ser presentada el 2017 per primera vegada, havent obviat els mecanismes de debat previ i participació que són indispensables. Aleshores el Consorci Forestal, juntament amb les principals organitzacions forestals i agràries ja va demanar al conjunt de partits polítics que promouen la iniciativa, així com als Departaments de Territori i Sostenibilitat i Agricultura, tenir temps i un espai comú per debatre la proposta. El desembre de 2017 es van enviar una sèrie de propostes que no han tingut cap mena de resposta.

L’actual proposta d’Agència dona una imatge negativa i esbiaixada de les polítiques de gestió i millora dels espais forestals i pot provocar l’efecte contrari als objectius que es persegueixen. El text obvia que la major part dels espais protegits són espais forestals i que els indicadors de biodiversitat de referència com són els inventaris forestals nacionals o el programa de seguiment d’ocells de l’Institut Català d’Ornitologia (SOCC), mostren que aquests espais gaudeixen en general d’un bon estat de conservació.

S’obvia el fet que l’abandonament de les activitats forestals i agràries – juntament amb la intensificació de l’agricultura – són els responsables de la pèrdua d’hàbitats i per extensió, de la pèrdua de biodiversitat i qualitat dels espais.

S’amaga també la importància estratègica que té la gestió forestal sostenible per la millora i per la conservació dels espais forestals. Quelcom que sí contempla l’Estratègia de la UE sobre la biodiversitat fins el 2020 que preveu la necessitat d’integrar les mesures de protecció de la biodiversitat en els plans de gestió forestal.

Finalment, es menysté el paper clau de la propietat forestal privada en la conservació i millora tant del bosc, com de la seva biodiversitat. A casa nostra, el 80% dels espais forestals són de propietat privada i que tal i com estableix de forma clara la legislació bàsica de boscos, el propietari és el responsable de la seva gestió. Quelcom que és especialment greu quan es constata l’escassa representació dels titulars dels terrenys als òrgans de govern de l’Agència.

En aquest sentit el Consorci Forestal de Catalunya lamenta que l’estructura dels òrgans de Govern del nou organisme deixa els representants del sector forestal i agrari com a simples espectadors, ja que la Proposició de Llei preveu un consell de direcció on el sector forestal i agrari estan clarament infrarepresentats. Les organitzacions representatives dels propietaris dels terrenys (organitzacions agràries, CPF i ELFOCAT) suposen només el 17% dels membres.

I és que en un àmbit tant complex com el de la conservació i millora del medi natural, l’associació de propietaris forestals considera que l’objectiu lògic i coherent seria la creació d’una estructura que aglutinés totes les competències forestals i de conservació del medi natural. De no ser així, per evitar la confusió i solapament que genera el text de la proposició demanen delimitar l’àmbit geogràfic i funcional de l’APNB als espais naturals protegits, diferenciant també el concepte de conservació del d’ús i aprofitament sostenible. Aquesta diferència queda clarament establerta en el Conveni Internacional sobre Diversitat Biològica (CDB) que estableix tres objectius bàsics: la conservació de la biodiversitat, l'ús sostenible dels seus components i la participació justa i equitativa dels beneficis resultants de la utilització dels recursos genèticsComparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal de Catalunya i el Departament d'Agricultura acorden la necessitat d'incrementar recursos pel seguiment i control de la Lymantria
22-07-2019

El Consorci Forestal i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han acordat la necessitat d’incrementar els recursos que es destinen al seguiment i control de la Lymantria, que aquest any ha afectat greument els boscos del país.
 


En una reunió entre el secretari general del Consorci, Joan Rovira, i el director general de Desenvolupament Rural del Departament, Oriol Ansón, es van posar de manifest les dificultats administratives per la contractació de mitjans aeris per a fer fumigacions, unes traves que aquest any han fet que no s’actués amb la urgència necessària. Des del Departament també han transmès que són conscients que cal incrementar els recursos que es destinen a accions de sanitat forestal, i específicament pel control d’aquesta plaga.Comparteix  Facebook Twitter Email


consorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Centre d’Empreses Innovadores del Solsonès (edifici CTFC). Pujada seminari s/n · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: