Revista i publicacions

Presentació de la revista

La revista Catalunya Forestal és una publicació trimestral, editada pel Consorci Forestal de Catalunya, especialitzada en aspectes d'actualitat i tècnics vinculats al sector forestal que es distribueix de forma gratuïta, per correu ordinari, a tots els associats del Consorci. Així mateix, a l’apartat ‘Llistat de números’ també es poden consultar els números publicats en versió digital.

Direcció: Joan Rovira Ciuró i Josep M. Tusell Armengol
Dipòsit legal: GI-1103-1997
ISSN edició impresa: 2014-0673
ISSN edició en línia: 2014-0681

Per tal de subscriure-us a la revista i poder-la rebre en paper cal que us feu socis del Consorci, tant si sou propietaris forestals com si no ho sou. En aquest darrer cas podeu donar-vos d’alta com a socis adherits pagant una sola quota anual de 35 €. Vegeu apartat ‘Fes-te’n soci’