Política de privacitat

 
RGPD

Política de Privacitat

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES-RGPD:

Al CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA (en endavant CFC) ens comprometem a assegurar que les seves dades de caràcter personal estan protegides i no se’n farà un ús indegut. Al facilitar-nos les seves dades personals i utilitzar el nostre espai web, entenem que ha llegit i entès tot el relatiu amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposa.

El CFC  assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea (Reglament general de protecció de dades-Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, RGPD-) i té l’objectiu de tractar les seves dades de forma legítima, lleial i transparent.

 

I. Perquè tenim les teves dades?

Les dades s’ha facilitat a l’omplir el formulari per donar-se d’alta com a soci/a, per tal de poder rebre els nostres serveis, perquè ens les ha facilitat per correu electrònic sol·licitant rebre els nostre butlletí INFORESTAL, perquè ens les ha facilitat inscrivint-se a algun dels cursos, jornades i actes que celebrem, perquè ens els ha facilitat per iniciar una relació contractual per alguns servei d’interès per ambdues parts o a través de les relacions prèvies que ha mantingut amb el CFC o per les relacions vigents amb la nostra Entitat.

 

II. Responsable del tractament de les seves dades personals

CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA

NIF Q6750001G

Adreça: Carrer Jacint Verdaguer, número 3 de 17430 Santa Coloma de Farners

Correu electrònic: consorci@forestal.cat

 

III Finalitats principals del tractament de les seves dades personals

Dades dels SOCIS del Consorci Forestal de Catalunya

Tractem les seves dades personals per permetre la prestació dels nostres serveis, la seva gestió i per a trametre-li comunicacions informatives sobre les nostres activitats, publicacions, convidar-los a actes o esdeveniments i altres que entenguem del seu interès, mitjançant correu postal, correu electrònic, telèfon o SMS, així com per gestionar el cobrament de la seva quota de soci.

 

Dades dels interessats en rebre el butlletí INFORESTAL i  NO son SOCIS del CFC

Tractem les seves dades única i exclusivament per fer-li arribar el nostre Butlletí INFORESTAL amb tota la informació que en ell s’hi anuncia considerada d’interès pel sector.

 

Dades dels interessats en participar en Jornades/cursos organitzades pel CFC i no son socis del CFC

Tractem les seves dades única i exclusivament per fer-li arribar la informació respecte de la Jornada en qüestió per la qual ens ha prèviament autoritat a rebre informació. Les dades personals que tractem en aquests casos dependran del tipus de jornada i s’informarà en cada cas concret.

 

Dades de contacte

Tractem les seves dades recollides mitjançant el formulari d’alta com a soci, de contacte de la nostra pàgina web, de formularis d’inscripció a jornades concretes o de correus electrònics on vostè expressament ens les hagi facilitat

 

IV. Terminis de conservació de les seves dades

Mantindrem les seves dades personals per mentre existeixi una relació o per fins que no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. Donat el cas, les seves dades seran bloquejades, sense fer-se’n ús per mentre puguin ser necessàries per l’exercici o defensa de reclamacions o es pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i pel qual sigui necessari la seva recuperació.

 

 V. Legitimació pel tractament de les seves dades personals

La base legal pel tractament de les seves dades personals és el consentiment del soci/interessat:

 

VI. Destinataris de la comunicació de dades personals

El CFC no realitza cap transferència internacional de dades a països que no disposen d’una normativa equivalent a l’europea i se us informaria oportunament si aquesta circumstància canviés.

 

VII. Els seus drets quan ens facilita les seves dades personals

1. Quins drets el protegeixen respecte al tractament de les seves dades personals?

  •  Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals
  •  Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
  •  Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
  •  Dret a oposar-se al seu tractament
  •  Dret a la portabilitat de les dades.
  •  Dret a retirar el consentiment atorgat

Accés/rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per l’execució de l’objectiu inicial pel qual es varen facilitar.

 

Limitació: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en qual cas només les conservarem per l’exercici o defensa de reclamacions o obligacions legals.

 

Oposició: Els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El CFC deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o en l’exercici o defensa de possibles reclamacions i els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent per mentre durin les obligacions legals.

 

Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que li interessin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que les enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura única.

 

2. Quan respondrem a la seva sol·licitud?

Respondrem a les seves peticions tant aviat com ens sigui possible, i en qualsevol cas, en un mes des de la recepció de la seva sol·licitud.

 

3. Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de la seva subscripció o aportació de dades.

 

4. On s’ha de dirigir per exercir els seus drets?

Per l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà remetre carta amb totes les seves dades, incloent fotocòpia del DNI i indicant el dret que s’exerceix dirigint-se al CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA, carrer Jacint Verdaguer número 3 de 17430 Santa Coloma de Farners, o mitjançant correu a consorci@forestal.cat

 

5. Vostè té dret a reclamar?

Quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Nacional de Control, a tals efectes s’ha de dirigir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

VIII. Seguretat

El CFC adapta i actualitza les seves mesures de seguretat organitzatives i tècniques amb la finalitat que el tractament de dades personals que realitza sigui conforme amb els requisits de la legislació en matèria de protecció  de dades nacional i europea.

 

IX. Comunicacions electròniques

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que les adreces de correu electrònic podran ser utilitzades per l’enviament d’informació de la nostra associació. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat pel tractament de les seves dades preguem ho faci mitjançant la forma abans explicitada.

 

X. Modificacions a la present informació de protecció de dades

El CFC es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació de dita Política serà publicada al lloc web.

 

Última actualització: 25 de maig de 2018