Espai forestal

Plagues

Fitxes de plagues (només per a socis)

Aquest contingut només és disponible per a socis del Consorci Forestal de Catalunya. Cliqueu a l'enllaç de l'inici d'aquesta pàgina per accedir-hi

Hi ha disponibles les següents fitxes de plagues:

 

CONÍFERES

PLAGUES

Insectes picadors o xucladors

Pugó llanut dels pins. Pineus pini

Pugons del cedre. Cinara cedri i Cedrobium laportei

Caparreta del Pi Marítim. Matsucoccus feytaudi

Pugó dels Xiprers. Cinari cupressi

Caparreta vermella dels pins. Palaeococcus fuscipennis

 

Insectes defoliadors

Processionària dels pins. Thaumetopoea pityocampa

La Mònaca o limatria dels pins. Lymantria monacha L (cara) (dors)

Defoliació carbonosa de l'avet Douglas. Phaeocryptopus gaeumannii

 

Insectes perforadors

Perforador dels pins. Ips sexdentatus

L'eruga perforadora del pi. Dioryctria sylvestrella

Morrut del tronc de pi. Pissodes castaneus

Escolítids dels pins I: perforadors dels brots. Tomicus piniperda, T. minor Hart, T. destruen Woll.

Escolítids dels pins II: El perforador del pi roig d'alta muntanya. Ips acuminatus Gyll.

Perforador de les pinyes. Pissodes validirostris

Perforador dels brots dels pins. Tomicus destruens

Cerambícid perforador dels pins. Rhagium inquisitor

Perforador petit dels pins. Orthotomicus erosus

Nematode del pi. Bursaphelenchus xylophilus

Perforadors del gènere Xylosandrus. Xylosandrus spp

Eruga del grumoll de resina del brot del pi. Retinia resinella

 

MALURES

 

Fongs 

Pansiment dels pins. Diplodia pinea

Podridura blanca de coll i arrels. Armillaria

 

Plantes paràsites

Vesc. Viscum album

FRONDOSES

PLAGUES

Insectes picadors o xucladors

Tigre del Plàtan. Corythuca ciliata Say

Pugó llanut dels pollancres. Phloeomyzus passerinii

Erinosi de les alzines i suros. Aceria ilicis

Psil·la d'Escut dels Eucaliptus. Glycaspis brimblecombei

Tigre dels roures. Corythucha arcuata

 

Insectes defoliadors

Eruga peluda del suro. Lymantria dispar

Galeruca defoliadora dels pollancres i salzes. Galerucella lineola

Tòrtrix d'alzines i roures. Tòrtirx Viridana L (cara) (dors)

Cecidis dels roures. Andricus spp.

Vespeta del castanyer. Dryocosmus kuriphilus

Defoliador dels pollancres i salzes. Phratora laticollis

Cecidi de les fulles d'alzina. Dryomyia lichtensteini

Cecidis de les fulles del faig. Mikiola fagi

Galeruca del Oms. Xanthogaleruca luteola

Defoliador vermell dels pollancres. Chrysomela populi

 

Insectes perforadors

Perforador del tronc del suro. Platypus cylyndrus

El corc del pollancre. Cryptorrhynchus lapathi L (cara) (dors)

Eruga perforadora del pollancre. Paranthrene tabaniformis Rott. (cara) (dors)

Corc del suro. Coraebus undatus

Perforador de les alzines. Cerambyx cerdo

Cerambícid perforador d'eucaliptus. Phoracantha semipunctata

Cerambícid asiàtic dels planifolis. Anoplophora glabripennis

Corc de les branques de suro. Coraebus florentinus

Perforador asiàtic dels freixes. Hymenoscyphus fraxinus

Eruga perforadora dels troncs dels pollancres. Sesia apiformis

Perforadors del gènere Xylosandrus. Xylosandrus spp

Morrut de la Castanya i els glans. Curculio elephas

 

MALURES

 

Fongs 

Xancre del castanyer. Cryphonectria parasitica

Xancre acolorit del plàtan. Ceratocystis platani

Cremada de brots de pollancre. Venturia populina

Rovell dels pollancres. Melampsora spp.

Decaïment dels freixes. Hymenoscyphus fraxineus

Xancre de tronc dels eucaliptus. Botryosphaeria dothidea

 

Plantes paràsites

Vesc. Viscum album