Espai forestal

Aspectes legals

Aspectes legals

Us oferim un recull d'articles relacionats amb aspectes legals del sector forestal, publicats a la revista Catalunya Forestal

 

SUCCESSIONS

 •  La nostra successió després de la mort (novembre 15)
 •  Els drets d’adquisició preferent, opció, tanteig retracte (juliol 19)
 •  La donació de finques rústiques (octubre 20)
 •  El testament: com deixar lligades les nostres últimes voluntats (març 20)

 

CADASTRE

 •  La coordinació entre el cadastre i el registre de la propietat (juny 17)
 •  Les revisions cadastrals i el seu impacte econòmic (març 2017)
 •  El cadastre, història i actualitat (novembre 16)

 

PROPIETAT FORESTAL

 •  De nou en defensa de la propietat privada (novembre 19)
 •  En defensa dels camins de propietat privada (abril 19)
 •  Compensació de franges (setembre 2016)
 •  Accés al medi natural: Un exemple de "Socialització dels beneficis i privatizació de les despeses" (juny 15)

 

NORMATIVES D'ÀMBIT MUNICIPAL

 •  Estudi sobre la normativa municipal que regula el sòl forestal de propietat privada (juliol 18)
 •  Ajuntaments no poden exigir llicència urbanística per tala de boscos (març 16)


GOVERNANÇA

 •  Clarobscurs de la nova Agència de la Natura (juliol 20)
 •  El tribunal Suprem anul.la un altre pla especial de protecció del medi natural i del paisatge "Aiguamolls de l'Empordà" (novembre 20)

 

ALTRES ASPECTES LEGALS

 •  La usucapió (novembre 2018)
 •  La permuta, un simple intercanvi? (març 18)
 •  Expropiacions, el taló d’Aquil·les de la propietat (novembre 17)
 •  Segregacions de finques rústiques, idees clau (octubre 17)
 •  La fiscalitat forestal: Un cop de mà per al manteniment del nostre patrimoni (setembre 15)