Revista i publicacions

Hemeroteca de revistes

 • CATALUNYA FORESTAL 154. 4t trimestre 2022 (Contingut exclusiu per a socis)

  Josep M. de Ribot: silvicultor, president honorífic del CFC i persona compromesa en el sector -
  La nova PAC –
  Partions, cadastre i registre de la propietat

 • CATALUNYA FORESTAL 153. 3r trimestre 2022 (Contingut exclusiu per a socis)

  Congrés Forestal Espanyol CFE - Política forestal estatal CFE - Silvicultor presideix la junta rectora del Parc Natural del Montseny - Els mapes de variables biofísiques - Propietat forestal de Galicia - Control i seguiment automatitzat de maquinària forestal - Entrevista a Carles Masvidal i Rafel Catafal

   

 • CATALUNYA FORESTAL 152. 2n trimestre 2022 (Contingut exclusiu per a socis)

  Ajuts prevenció incendis forestals - Inventari camins Sant Miquel Campmajor - Visita parlamentària UE - Simposi pi pinyer - Caça: Control del porc senglar - Procedències Pinus pinaster - Defoliació Lymantria dispar Montnegre Corredor - Màquines de bateria forestals - Entrevista Josep Maria Saurí

 • CATALUNYA FORESTAL 151. 1r trimestre 2022 (Contingut exclusiu per a socis)

  150 aniversari revista - Eleccions CPF - Insígnia d'Or COSE - Associació de Propietaris Forestals del Cadí-Moixeró - Singularwood - Certificació forestal - Congrés Forestal Espanyol - Propietat forestal de Múrcia - Aplicacions mòbils per a la planificació

   

   

   

 • CATALUNYA FORESTAL 150. 4t trimestre 2021

  Eleccions Centre de la Propietat Forestal - Propietat forestal i danys per caiguda d'arbres - Índex de Biodiversitat Potencial (IBP) - Castanyers de fruit al Montseny - Manteniment correcte desbrossadora - Disponibilitat planter pollancre - Propietat forestal Astúries

   

   

 • CATALUNYA FORESTAL 149. Octubre 2021

  Estatut jurídic de la propietat forestal -  Les plantacions de pi pinyer - Expansió dels boscos a Europa - Procediment execució de les rompudes - Plantacions de pi pinyer - Propietat Forestal Castella i Lleó - Balandrau, in memoriam

   

   

 • CATALUNYA FORESTAL 148. Juliol 2021

  Tractaments de prevenció d’incendis amb cremes prescrites - Balanç econòmic de la reconversió de les castanyedes - L’esmolat de la motoserra

   

   

   

 • CATALUNYA FORESTAL 147. Abril 2021

   

  Portem als tribunals el pla de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa - La Prevenció de Riscos Laborals al sector forestal - La campanya de la renda 2020 i vendes de fusta, llenya o suro a l’IRPF - La silvicultura i l’apicultura

   

 • CATALUNYA FORESTAL 146. Novembre 2020

  Dones al món forestal - Les cremes prescrites - Les cavitats dels arbres - Planter de pollancre - La propietat forestal a Eslovènia - Preus de la fusta

 • CATALUNYA FORESTAL 145. octubre 2020

  Associacions i taules on participa el Consorci - La donació de finques rústiques - El marcatge de les actuacions silvícoles - El sector forestal a Portugal

 • CATALUNYA FORESTAL 144. juliol 2020

  La Formació Professional dual en els estudis forestals - El sector forestal i el canvi climàtic - Comparació dels rendiments de maquinària pel vibrat del pi pinyer

 • CATALUNYA FORESTAL 143. març 2020

  El paper de la gestió forestal davant el canvi climàtic - El projecte LIFE CLIMARK -  El testament - La campanya del suro 2020 - La propietat forestal a Suècia

 • CATALUNYA FORESTAL 142. novembre 2019

  La producció de pinyons en plantacions empeltades - En defensa dels camins de propietat privada - Creixen els boscos d’ara com els d’abans? - Preus de la fusta

 • CATALUNYA FORESTAL 141. setembre 2019

  La truficultura a Catalunya, un sector estructurat i en creixement - Esmena a la totalitat al Pla de Protecció de l'Alta Garrotxa - El mètode ARCHI - El projecte Life Biorgest - Cultiu de bolets en troncs

 • CATALUNYA FORESTAL 140. Juliol 2019

  Dogmatisme, conservaciosnime i gestió forestal - Efectes de les restes de tallada - Els drets d'adquisicó preferent - El mercat de les plantes aromàtiques i medicinals - Preus de la fusta

 • CATALUNYA FORESTAL 139. Abril 2019

  Un pas endavant en compensacions a la propietat forestal - Els camins de propietat privada - La vespa asiàtica, un nou risc

   

 • CATALUNYA FORESTAL 138. Novembre 2018

  La reforestació, dona vida i futur als boscos - Com garantir l'èxit d'una reforestació - La usucapió - Projecte LIFE MEDACC - Entrevista a Jordi Puigdevall, President de la Cooperativa Serveis Forestals.

 • CATALUNYA FORESTAL 137. Setembre 2018

  La gestió forestal, clau per avançar-se a les plagues - La plaga del Tomicus - Danys del Leptoglossus sobre el pi pinyer - Entrevista a Jordi Espar, President de l'Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor

 • CATALUNYA FORESTAL 136. Juliol 2018

  La construcció amb fusta, el futur ben a prop nostre! - La fusta contralaminada - Els ratpenats forestals - Cloenda projecte Life+Suber - Història política forestal a Catalunya - Preus de la fusta

 • CATALUNYA FORESTAL 135. Març 2018

  La salut dels boscos en perill - La plaga del Matsucoccus en el pi marítim -  Les permutes - L'adaptació dels boscos al canvi climàtic - Plantes aromàtiques - La taula de preus de la fusta.

 • CATALUNYA FORESTAL 134. Desembre 2017

  Produir fusta generant biodiversitat - La fusta morta en la gestió forestal - Les expropiacions - Autocarregadors - Preus de la fusta - Disponibilitat de planter de pollancre

 • CATALUNYA FORESTAL 133. Octubre 2017

  NO a les polítiques de conservació sense la gent del territori - Proposició de Llei de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat – Segregacions de finques rústiques – Canals de desembosc – Processionària dels pins

 • CATALUNYA FORESTAL 132. Juny 2017

  L'avet Douglas, una espècie amb bones perspectives de mercat - Assemblea General del Consorci Forestal de Cataunya - Franges d'Urbanitzacions - Al·legacions a l'Agència del Patrimoni Natural - Cadastre i registre de la propietat - Preus de la fusta

 • CATALUNYA FORESTAL 131. Març 2017

  Control del comerç de la fusta - Resultat eleccions CPF - Revisions cadastrals - El Press Collector - Entrevista a Carles Alberch, president de AEIM

 • CATALUNYA FORESTAL 130. Desembre 2016

  Edició especial ELECCIONS AL CONSELL RECTOR DEL CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL - El cadastre - El cable aeri - Preus de la fusta - Entrevista als candidats de la coalició CFC-Boscat