Espai forestal

Mercats

Posem al teu abast l'evolució de preus dels darrers anys de les principals espècies forestals. Consulteu-ho des d'aquí.

Consulta els preus la Llotja de contractació i mercat en origen:

 

Taula de preus de la Llotja de Girona (4/11/22)

 

 

 

Nota: els preus s’entenen sobre indústria, excepte el pollancre (sobre camió).

Les taules de preus de la Llotja de Vic i de Girona són les úniques de tot l’estat que cotitzen els preus d’aquests productes.

 

Evolució del mercat de preus