CA | ES | EN | FR
Revista Catalunya Forestal > Llistat de números
LLISTAT DE REVISTES EDITADES
CATALUNYA FORESTAL. Juliol 2019

Dogmatisme, conservaciosnime i gestió forestal - Efectes de les restes de tallada - Els drets d'adquisicó preferent - El mercat de les plantes aromàtiques i medicinals - Preus de la fusta

CATALUNYA FORESTAL. Abril 2019
Un pas endavant en compensacions a la propietat forestal - Els camins de propietat privada - La vespa asiàtica, un nou risc

 

CATALUNYA FORESTAL 138. Novembre 2018

La reforestació, dona vida i futur als boscos - Com garantir l'èxit d'una reforestació - La usucapió - Projecte LIFE MEDACC - Entrevista a Jordi Puigdevall, President de la Cooperativa Serveis Forestals.

CATALUNYA FORESTAL 137. Setembre 2018

La gestió forestal, clau per avançar-se a les plagues - La plaga del Tomicus - Danys del Leptoglossus sobre el pi pinyer - Entrevista a Jordi Espar, President de l'Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor

CATALUNYA FORESTAL 136. Juliol 2018

La construcció amb fusta, el futur ben a prop nostre! - La fusta contralaminada - Els ratpenats forestals - Cloenda projecte Life+Suber - Història política forestal a Catalunya - Preus de la fusta

CATALUNYA FORESTAL 135. Març 2018

La salut dels boscos en perill - La plaga del Matsucoccus en el pi marítim -  Les permutes - L'adaptació dels boscos al canvi climàtic - Plantes aromàtiques - La taula de preus de la fusta.

CATALUNYA FORESTAL 134. Desembre 2017

Produir fusta generant biodiversitat - La fusta morta en la gestió forestal - Les expropiacions - Autocarregadors - Preus de la fusta - Disponibilitat de planter de pollancre

CATALUNYA FORESTAL 133. Octubre 2017

NO a les polítiques de conservació sense la gent del territori - Proposició de Llei de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat – Segregacions de finques rústiques – Canals de desembosc – Processionària dels pins

CATALUNYA FORESTAL 132. Juny 2017

L'avet Douglas, una espècie amb bones perspectives de mercat - Assemblea General del Consorci Forestal de Cataunya - Franges d'Urbanitzacions - Al·legacions a l'Agència del Patrimoni Natural - Cadastre i registre de la propietat - Preus de la fusta

CATALUNYA FORESTAL 131. Març 2017

Control del comerç de la fusta - Resultat eleccions CPF - Revisions cadastrals - El Press Collector - Entrevista a Carles Alberch, president de AEIM

CATALUNYA FORESTAL 130. Desembre 2016
Edició especial ELECCIONS AL CONSELL RECTOR DEL CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL. Inclou entrevista a Josep Maria Vila d'Abadal, representant del Consorci Forestal de Catalunya (CFC) - JARC, Manuel Busquet, representant de BOSCAT, Josep Rius, representant d'Unió de Pagesos, Eduard de Ribot, representant de CFC - JARC, Ramon Bosch, representant de BOSCAT - CFC. A banda, també es parla sobre el cable aeri com a sistema de desembosc i de la disponibilitat de planter de pollancre per a la campanya 2016-2017.
CATALUNYA FORESTAL 129. Setembre 2016
Conclusions de la Taula de debat: Gestió forestal sostenible i conservació de la biodiversitat. Junts o separats? - Entrevts a Ferran Miralles, Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural - Cercant productes alternatius al metil-tiofanat en el tractament contra l’escaldat de l’alzina surera - El PDR 2014-2020 incorpora les propostes del Consorci Forestal - Compartir el territori: quin futur té la caça? - La compensació als propietaris per les franges de protecció de les urbanitzacions - Noves condicions tècniques en la gestió de piles de biomassa en els aprofitaments forestals - Productes no fusters: LIFE-ECORWASTE. Gestió integrada i sostenible del subproducte de la indústria surera - Els capçals talladors en l’aprofitament forestal - Aclarida de millora mecanitzada en un bosc de pinassa.
CATALUNYA FORESTAL 128. Juny 2016
Massís del Montseny o municipi de Montseny, aquesta és la qüestió. - És econòmicament factible un pagament pels serveis ambientals derivats de gestionar els boscos de pi blanc? Una proposta. - Els propietaris forestals catalans, aplegats en l’assemblea del Consorci Forestal de Catalunya, manifesten el seu malestar per l’abandó dels boscos per part de la Generalitat. - Prop de 230 participants a la XXXIII edició de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera. - Conveni entre el Consorci i Banc Sabadell pel finançament de la comercialització de productes i treballs forestals. - La Cooperativa Serveis Forestals edita una guia de recomanacions per a la valorització del suro català. - Experiències en biomassa. - SocialForest, oportunitats per als joves i per als boscos. - Tallades selectives en suredes. - Maquinària: Ús del cable sintètic per al desembosc de fusta i biomassa. - Meteorologia: La predicció del temps amb baròmetres vivents. - Fitxes de plagues i malures: Defoliador Vermell dels Pollancres. - Taula de preus de la fusta. - Entrevista a Rosendo Castelló, president del CFC.
CATALUNYA FORESTAL 127. Març 2016
Introducció a la ramaderia en finques forestals. Cessió de l’aprofitament pastoral - Jornada de Tardor - Acord per reforçar la defensa de les explotacions professionals silvícoles i agràries - Ajuntaments i autoritzacions d'aprofitaments forestals - La biomassa: estalvi energètic en els hivernacles - Noves aplicacions del suro - Preus de la fusta - Caparreta del pi marítim
CATALUNYA FORESTAL 126. Desembre 2015
Innovació en tècniques sostenibles de reforestació - El suro català recupera el seu lloc al mercat - El soci del CFC Josep Mataró rep el guardó Anells de Fusta - Es construeix oficialment el clúster de la biomassa - Experiències en biomassa – LansCare: Compartir la conservació dels nostres valors naturals – Entrevista al Doctor Eudald Maideu.
CATALUNYA FORESTAL 125. Setembre 2015
Plantacions d’arbres enmig de cultius i pastures? Parlem-ne... Els nous sistemes agroforestals - Eficiència energètica i instal·lacions de biomassa al sector avícola - Experiències en biomassa - Més exemples de serveis ambientals i diversificació en la gestió de finques - Maquinària: Una alternativa als motors d'explosió en maquinària forestal - Fitxes de plagues i malures: Galeruca dels Oms - Entrevista a Ramon Bosch. Propietari forestal i silvicultor.
CATALUNYA FORESTAL 124. Juny 2015
Gestió integral de les suredes per a l’adaptació al canvi global: el projecte LIFE+ SUBER - Accés al medi natural - Disponibilitat de fusta i biomassa a Catalunya - Serveis ambientals i diversificació en la gestió de finques - Les noves tecnologies aplicades al món forestal - Rovell dels pollancres - Taula de preus de la fusta - Entrevista a Albert Hereu, gerent de l'Institut Català del Suro.
CATALUNYA FORESTAL 123. Març 2015
Per què Pro Silva? Objectius, principis i propostes d’una silvicultura alternativa - El dret de propietat. Límits i restriccions - La qualitat de l’estella forestal - La distribució del freixe de fulla gran a Catalunya - L'extraordinari episodi de vent del desembre de 2014 al Vallès - Pugons del cedre - Taula de preus de la fusta - Entrevista a Josep M. Collellmir, divulgador de la ‘silvicultura propera a la natura’.
CATALUNYA FORESTAL 122. Novembre 2014
Fauna cinegètica i gestió forestal: un debat pendent - Seguiment de la captura del corc del suro - Els humidímetres en fusta en roll - El noguer comú - Planter de pollancre - El vesc - Noves tecnologies en maquinària lleugera - Meteorologia: els núvols - Entrevista a Josep Sagués, representant del CFC al Consell de Caça de Catalunya
CATALUNYA FORESTAL 121. Setembre 2014
Programa de Desenvolupament Rural - Life+ SUBER, gestió integral de les suredes per a l’adaptació al canvi climàtic - Les rompudes - Els dipòsits d’inèrcia en instal·lacions de biomassa – El cirerer i la producció de fusta – L’estelladora – Entrevista a Juan Luís Abián, director gerent del Centre de la Propietat Forestal
CATALUNYA FORESTAL 120. Juliol 2014
Nou Pla General de Política Forestal - Assemblea General del Consorci - La fusta de perera - El tractor autocarregador - Entrevista a Antoni Trasobares, Director General de Medi Natural i Biodiversitat
CATALUNYA FORESTAL 119. Març 2014
El sector de la biomassa opina - Preus de la fusta - Les plantacions espanyoles de fusta d'alt valor - Maquinària: skidders - Entrevista al president de la secció de biomassa d'APPA.
CATALUNYA FORESTAL 118. Novembre 2013
Orientacions per a l'èxit de les reforestacions - Corc del suro - L'usufructuari i el nu propietari - Planter de pollancre - Preus de la fusta - Entrevista a Miquel Segarra, responsable de l'Àrea de planters de Forestal Catalana.
CATALUNYA FORESTAL 117. Setembre 2013
Quality suber, valorització del suro català - Obtenció de llavor de Pinus radiata a Catalunya - La propietat dels camins forestals - La poda - Perforador de les pinyes - Campanya d'aprofitament de suro - Entrevista a Rosendo Castelló, president de Quality Suber, S.L.
CATALUNYA FORESTAL 116. Juny 2013
Proposta de millora de la fiscalitat forestal - Assemblea General del Consorci – Eines de tall i manteniment de la desbrossadora – Taula de preus de la fusta – Defoliador dels pollancres i salzes - Aclarida de millora en pi marítim – Entrevista a Juan Porras, cap de l’àrea de Serveis del CPF.
1 2 3

consorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Centre d’Empreses Innovadores del Solsonès (edifici CTFC). Pujada seminari s/n · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: