CA | ES | EN | FR
Notícies > L'actualitat
El Consorci Forestal de Catalunya denuncia que la proposta d’Agència de Patrimoni Natural avança sense tenir en compte l’opinió de la gent del territori
01-08-2019

El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) ha fet arribar a tots els grups amb representació al Parlament de Catalunya la seva oposició a la proposició de Llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat (APNB), perquè considera que tot i les peticions i propostes que s’han fet fins ara, la Llei és a punt de ser aprovada sense un consens entre l’administració i els propietaris i associacions forestals del territori. 


L’entitat recolza la proposta de la Consellera Teresa Jordà, qui ha manifestat la necessitat d’unificar  les competències vinculades a la conservació i a la gestió sostenible del bosc.

 

Considera que es pretén imposar una visió urbana de la gestió dels espais forestals i agraris, un posicionament que és contrari a l’objectiu prioritari de conservació i millora d’aquests espais
 

El CFC considera necessària la figura d’una Agència que faciliti el desenvolupament de les polítiques de conservació i millora del medi natural, però lamenta que aquesta proposta presentada en la darrera legislatura s’ha fet de forma precipitada i per això ha topat amb l’oposició frontal del sector forestal i agrari.

L’entitat lamenta que l’actual proposició de llei sorgeix sense un debat previ amb les organitzacions agràries, i menysté les propostes d’un sector que  és responsable de la gestió del 60% del territori català i del 52% de l’espai protegit pel programa Natura 2000.

En aquest sentit, i per dotar la Llei d’una visió realista, l’entitat recolza plenament la proposta de la Consellera Teresa Jordà, qui ha manifestat la necessitat d’unificar les competències en gestió del medi natural.

Actualment els temes de conservació i gestió sostenible estan repartides entre el departament d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Pesca i el de Territori i Sostenibilitat, fet que està suposant un increment dels conflictes a nivell de gestió.

 

Una mirada esbiaixada de la realitat dels  espais forestals

 

La proposta de Llei va ser presentada el 2017 per primera vegada, havent obviat els mecanismes de debat previ i participació que són indispensables. Aleshores el Consorci Forestal, juntament amb les principals organitzacions forestals i agràries ja va demanar al conjunt de partits polítics que promouen la iniciativa, així com als Departaments de Territori i Sostenibilitat i Agricultura, tenir temps i un espai comú per debatre la proposta. El desembre de 2017 es van enviar una sèrie de propostes que no han tingut cap mena de resposta.

L’actual proposta d’Agència dona una imatge negativa i esbiaixada de les polítiques de gestió i millora dels espais forestals i pot provocar l’efecte contrari als objectius que es persegueixen. El text obvia que la major part dels espais protegits són espais forestals i que els indicadors de biodiversitat de referència com són els inventaris forestals nacionals o el programa de seguiment d’ocells de l’Institut Català d’Ornitologia (SOCC), mostren que aquests espais gaudeixen en general d’un bon estat de conservació.

S’obvia el fet que l’abandonament de les activitats forestals i agràries – juntament amb la intensificació de l’agricultura – són els responsables de la pèrdua d’hàbitats i per extensió, de la pèrdua de biodiversitat i qualitat dels espais.

S’amaga també la importància estratègica que té la gestió forestal sostenible per la millora i per la conservació dels espais forestals. Quelcom que sí contempla l’Estratègia de la UE sobre la biodiversitat fins el 2020 que preveu la necessitat d’integrar les mesures de protecció de la biodiversitat en els plans de gestió forestal.

Finalment, es menysté el paper clau de la propietat forestal privada en la conservació i millora tant del bosc, com de la seva biodiversitat. A casa nostra, el 80% dels espais forestals són de propietat privada i que tal i com estableix de forma clara la legislació bàsica de boscos, el propietari és el responsable de la seva gestió. Quelcom que és especialment greu quan es constata l’escassa representació dels titulars dels terrenys als òrgans de govern de l’Agència.

En aquest sentit el Consorci Forestal de Catalunya lamenta que l’estructura dels òrgans de Govern del nou organisme deixa els representants del sector forestal i agrari com a simples espectadors, ja que la Proposició de Llei preveu un consell de direcció on el sector forestal i agrari estan clarament infrarepresentats. Les organitzacions representatives dels propietaris dels terrenys (organitzacions agràries, CPF i ELFOCAT) suposen només el 17% dels membres.

I és que en un àmbit tant complex com el de la conservació i millora del medi natural, l’associació de propietaris forestals considera que l’objectiu lògic i coherent seria la creació d’una estructura que aglutinés totes les competències forestals i de conservació del medi natural. De no ser així, per evitar la confusió i solapament que genera el text de la proposició demanen delimitar l’àmbit geogràfic i funcional de l’APNB als espais naturals protegits, diferenciant també el concepte de conservació del d’ús i aprofitament sostenible. Aquesta diferència queda clarament establerta en el Conveni Internacional sobre Diversitat Biològica (CDB) que estableix tres objectius bàsics: la conservació de la biodiversitat, l'ús sostenible dels seus components i la participació justa i equitativa dels beneficis resultants de la utilització dels recursos genètics


Comparteix  Facebook Twitter Emailconsorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Plaça del Camp, 7 · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: