CA | ES | EN | FR
Biblioteca > Fulls informatius
FULL INFORMATIU 114: Ajuts als ajuntaments de les comarques gironines per a la prevenció i extenció d'incendis forestals (ACTUALITZAT)
2010
Termini de sol·licitud: fins al dia 30 d’abril de 2010. Termini de justificació: de la totalitat de l’ objecte subvencionat finalitza el 30 de novembre de 2010. Destinataris: poden concórrer a aquesta convocatòria tots els ajuntaments de les comarques gironines.
FULL INFORMATIU 113: Ajuts per a la conservació de boscos singulars de propietat privada
2010
Termini de sol·licitud: fins al dia 30 d’abril de 2010. Termini de justificació: de la totalitat de l’ objecte subvencionat finalitza el 30 de novembre de 2010. Destinataris: els titulars o administradors de finques forestals de les comarques de Girona que estiguin en possessió d’un instrument d’ordenació forestal aprovat per l’administració competent.
FULL INFORMATIU 112: Ajuts als ajuntaments de les comarques gironines per a la gestió forestal sostenible
2010
Termini de sol·licitud: fins al dia 30 d’abril de 2010. Termini de justificació: de la totalitat de l’ objecte subvencionat finalitza el 30 de novembre de 2010. Destinataris: poden concórrer a aquesta convocatòria tots els ajuntaments de les comarques gironines que siguin propietaris de finques que tinguin la consideració de terrenys forestals.
FULL INFORMATIU 111: Ajuts a les Agrupacions de Defensa Forestal i a les associacions d'ADF de les comarques gironines (ACTUALITZAT)
2010
Termini de sol·licitud: fins al dia 30 d’abril de 2010. Termini de justificació: de la totalitat de l’ objecte subvencionat finalitza el 30 de novembre de 2010. Destinataris: poden concórrer a aquesta convocatòria les ADF i les Associacions i Federacions d’ADF de les comarques gironines, legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent. Més informació al document adjunt més avall indicat.
FULL INFORMATIU 110: Finançament d'actuacions en els Espais Naturals Protegits de Catalunya inclosos en els PEIN, els espais de Xarxa Natura 2000 i les zones humides
2010
Termini de presentació: 20 de febrer de 2010 Termini justificació de les actuacions: 15 de novembre de 2010 Import subvencionable: un màxim de 30.000 € per ens locals i un màxim de 10.000 € per a la resta de beneficiaris. Més informació al Full informatiu adjunt.

consorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Plaça del Camp, 7 · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: