CA | ES | EN | FR
Àrees de treball > Plagues

Fitxes de plagues (només per a socis)

Aquest contingut només és disponible per a socis del Consorci Forestal de Catalunya. Cliqueu a l'enllaç de l'inici d'aquesta pàgina per accedir-hi

Hi ha disponibles les següents fitxes de plagues:

CONÍFERES

PLAGUES

             Insectes picadors o xucladors

                      Pugó llanut dels pins. Pineus pini

                      Pugons del cedre. Cinara cedri i Cedrobium laportei

                      Caparreta del Pi Marítim. Matsucoccus feytaudi

                      Pugó delx Xiprers. Cinari cupressi

                      Caparreta vermella dels pins. Palaeococcus fuscipennis

 

             Insectes defoliadors

                      Processionària dels pins. Thaumetopoea pityocampa

                      La Mònaca o limatria dels pins. Lymantria monacha L (cara) (dors)

                      Defoliació carbonosa de l'avet Douglas. Phaeocryptopus gaeumannii

 

             Insectes perforadors

                       Perforador dels pins. Ips sexdentatus

                       L'eruga perforadora del pi. Dioryctria sylvestrella

                       Morrut del tronc de pi. Pissodes castaneus

                       Escolítids dels pins I: perforadors dels brots. Tomicus piniperda, T. minor Hart, T. destruen Woll.

                       Escolítids dels pins II: El perforador del pi roig d'alta muntanya. Ips acuminatus Gyll.

                       Perforador de les pinyes. Pissodes validirostris

                       Perforador dels brots dels pins. Tomicus destruens

                       Cerambícid perforador dels pins. Rhagium inquisitor

                       Perforador petit dels pins. Orthotomicus erosus

     

MALURES

            

                  Fongs 

                      Pansiment dels pins. Diplodia pinea

                      Podridura blanca de coll i arrels. Armillaria

 

                   Plantes paràsites

                      Vesc. Viscum album

 

FRONDOSES

 

PLAGUES

             Insectes picadors o xucladors

                      Tigre del Plàtan. Corythuca ciliata Say

                      Pugó llanut dels pollancres. Phloeomyzus passerinii

                      Erinosi de les alzines i suros. Aceria ilicis

                      Psil·la d'Escut dels Eucaliptus. Glycaspis brimblecombei

 

              Insectes defoliadors

                     Eruga peluda del suro. Lymantria dispar

                     Galeruca defoliadora dels pollancres i salzes. Galerucella lineola

                     Tòrtrix d'alzines i roures. Tòrtirx Viridana L (cara) (dors)

                     Cecidis dels roures. Andricus spp.

                     Vespeta del castanyer. Dryocosmus kuriphilus

                     Defoliador dels pollancres i salzes. Phratora laticollis

                     Cecidi de les fulles d'alzina. Dryomyia lichtensteini

                     Cecidis de les fulles del faig. Mikiola fagi

                     Galeruca del Oms. Xanthogaleruca luteola

                     Defoliador vermell dels pollancres. Chrysomela populi

 

              Insectes perforadors

                     Perforador del tronc del suro. Platypus cylyndrus

                     El corc del pollancre. Cryptorrhynchus lapathi L (cara) (dors)

                     Eruga perforadora del pollancre. Paranthrene tabaniformis Rott. (cara) (dors)

                     Corc del suro. Coraebus undatus

                     Perforador de les alzines. Cerambyx cerdo

                     Cerambícid perforador d'eucaliptus. Phoracantha semipunctata

                     Cerambícid asiàtic dels planifolis. Anoplophora glabripennis

                     Corc de les branques de suro. Coraebus florentinus

                     Perforador asiàtic dels freixes. Hymenoscyphus fraxinus

 

MALURES

            

             Fongs 

                    Xancre del castanyer. Cryphonectria parasitica

                    Xancre acolorit del plàtan. Ceratocystis platani

                    Cremada de brots de pollancre. Venturia populina

                    Rovell dels pollancres. Melampsora spp.

                    Decaïment dels freixes. Hymenoscyphus fraxineus

                    Xancre de tronc dels eucaliptus. Botryosphaeria dothidea

 

               Plantes paràsites

                      Vesc. Viscum album

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


consorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Plaça del Camp, 7 · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: