Notícies

 
Es fan nous mostreigs de fauna i flora per avaluar la millora de la biodiversitat obtinguda amb les actuacions del Life Biorgest
15-11-2022

El projecte, de 5 anys de recorregut, afronta l’última etapa fent inventaris als rodals on s’hi van fer intervencions per afavorir la biodiversitat


El projecte Life Biorgest segueix avançant en el seu propòsit de millora de la biodiversitat dels boscos mediterranis, mitjançant la integració de pràctiques innovadores en la gestió forestal sostenible, tot buscant compatibilitzar l’aprofitament econòmic del bosc i la conservació de la biodiversitat.
Transcorreguts gairebé dos anys i mig des que es van implementar diferents models de gestió forestal en els 28 rodals demostratius del projecte a diverses zones de Catalunya, durant els darrers mesos s’ha fet el seguiment de diferents indicadors directes de biodiversitat (organismes bioindicadors) seleccionats en el projecte (briòfits, plantes d’interès especial, fongs, coleòpters saproxílics els quals s’alimenten de fusta morta, ocells i ratpenats), així com un seguiment de l’estat de salut de les masses seleccionades, tant en les zones actuades com en les parcel·les control on no s’hi ha realitzat cap tractament silvícola.
Les finques demostratives es troben a la Selva, Barcelonès, Garrotxa, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Empordà, Maresme, Bages, Baix Llobregat, Osona, a més de les zones de la regió d’Occitània.


Al mes de maig, màxim període de creixement vegetatiu i floració de la majoria de les espècies, es va realitzar l’inventari de flora amenaçada o d’especial interès. També es va fer el cens d’ocells mitjançant estacions d’escolta, mètode habitual en medis forestals que consisteix en comptabilitzar, durant 20 minuts, les espècies d’ocells vistes o escoltades dins d’un radi de 50 metres.
Entre els mesos de maig i juliol de l’any 2021 es va dur a terme el mostreig dels coleòpters saproxílics per avaluar, a partir de trampes passives d’intercepció del vol instal·lades en tots els rodals, les espècies que es capturen i relacionar-ho amb el tipus d’actuació. Amb aquest anàlisi es podran comparar els diferents rodals en relació amb el tipus de gestió i la quantitat i diversitat de fusta morta acumulada, tant la d’arbres en peu com a terra, i valorar-ne els beneficis que aquesta pot generar.


Aquest mostreig ha anat acompanyat durant dos anys seguits (al gener i al juliol) d’una avaluació visual de la colonització d’escolítids en arbres vius per avaluar el risc de promoure plagues d’escolítids, com a conseqüència d’haver generat fusta morta en els rodals de pi blanc.
Un cop realitzats aquests mostrejos, en els rodals on el canvi estructural observat després dels tractaments silvícoles fou més important, es va fer el segon cens de ratpenats a través d’estacions automàtiques amb detectors d’ultrasons, durant set nits consecutives.
A més, pel seguiment a llarg termini de poblacions de ratpenats, a principis del 2021 es van instal·lar grups de caixes refugi en una selecció de rodals, dissenyades especialment per als quiròpters que utilitzen forats d'arbre com a refugi per a la cria, aparellament o hibernació. L'objectiu de l’acció és doble: d'una banda, poder fer el seguiment amb revisions periòdiques de la seva ocupació, i de l'altra potenciar aquest grup de mamífers, aliats de silvicultors i agricultors, en alimentar-se d'insectes que poden convertir-se en plaga tant a boscos com a cultius. Totes les espècies de ratpenats estan protegides i algunes d'elles són escasses, rares o amenaçades, i tenen per costum canviar de refugi molt sovint, de manera que les noves caixes els poden oferir noves alternances.


La revisió d’aquestes caixes no s’ha fet fins aquest octubre, per deixar temps a aquesta espècie per localitzar-les i acostumar-se al seu ús.
Amb totes les dades obtingudes durant aquesta campanya de mostreig, i amb les dades de campanyes anteriors (just abans i després de les actuacions silvícoles), es treballarà en la síntesi i interpretació dels resultats, relacionant la riquesa i abundància d’espècies amb les variables d’estructura i composició de la vegetació i amb les variables ambientals de cada rodal.

Foto: Jordi Bas
 Comparteix  Facebook Twitter Email