CA | ES | EN | FR
Notícies > L'actualitat
L'ACTUALITAT
El Consorci Forestal de Catalunya quantifica en més d’un milió i mig d’euros els danys causats pel temporal Glòria a boscos de titularitat privada
29-04-2020

El Consorci Forestal de Catalunya valora els danys causats pel temporal Glòria a finques de titularitat privada a Catalunya en 1.600.000 euros, amb uns desperfectes que han afectat prop de 800 hectàrees i 500 quilòmetres de camins. Els efectes del temporal van provocar la caiguda de centenars d’arbres de diferents espècies, amb una especial afectació a boscos de coníferes i pollancres, així com a plantacions joves. Les zones més castigades van ser les comarques de La Selva i el Vallès Oriental.


A més, el vent i la gran quantitat d’aigua caiguda durant l’episodi del Glòria van provocar greus desperfectes a camins principals, secundaris i de desembosc, a més d’afectacions importants a obres com ponts, murs i guals.
 

S’estima que el cost de recuperar aquestes infraestructures ascendeix als 1.600.000 euros. Aquesta valoració ha estat feta pel Consorci Forestal de Catalunya a partir de la correcció dels inventaris de danys facilitats pels mateixos propietaris forestals, que han documentat amb suport gràfic tots els desperfectes causats pel temporal. Des de Consorci s’ha fet arribar aquesta documentació al Departament d’Agricultura, amb la petició que s’incrementi el fons de contingència previst per pal·liar l’impacte del temporal Glòria en boscos privats.Comparteix  Facebook Twitter Email

Només mentre duri l’estat d’alarma la sol·licitud d’ajuts es pot fer amb signatura manual
23-04-2020

Totes les sol·licituds d’ajuts a l’Administració s’han de presentar obligatòriament de forma telemàtica i signats electrònicament pel sol·licitant. No obstant, de forma excepcional i mentre duri l’estat d’alarma, s’acceptaran sol·licituds de formularis sense signatura electrònica. Com l’any passat, els expedients es podran signar manualment.


De tota manera, cal que preveieu sol·licitar la vostra signatura electrònica a partir de la finalització de l’estat d’alarma, ja que serà imprescindible poder disposar de signatura digital per, entre d’altres tràmits, poder demanar ajuts a l’Administració.

Trobareu més informació aquí.Comparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal de Catalunya i el Departament d'Agricultura acorden iniciar de seguida les fumigacions per combatre la Lymantria
22-04-2020

El Consorci Forestal i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han acordat la necessitat d’iniciar en els propers dies les fumigacions aèries per combatre l'eruga peluda del suro (Lymantria dispar), que està afectant greument els boscos del país i amenaça amb grans perjudicis a nivell ambiental i econòmic. Aquesta plaga ja va ser declarada l'any passat, i el seu tractament amb mitjans aeris ha estat declarat d'utilitat pública.
 


Des del Consorci Forestal hem traslladat al Departament la nostra gran preocupació per l’evolució de la plaga, que l'any passat ja va provocar unes pèrdues superiors als dos milions d'euros i una gran mortalitat de suros i també d'altres espècies. Enguany ja ha iniciat el seu cicle biològic i si no es controla de seguida, fins a rebaixar la càrrega de la plaga a un nivell controlable per la pròpia natura, provocarà pèrdues molt greus a  l’economia de les explotacions de suro, així com un impacte greu a nivell mediambiental.Comparteix  Facebook Twitter Email

COVID-19, INFORMACIONS ACTUALITZADES
02-04-2020

En aquesta pàgina anem actualitzant les informacions i normatives que van apareixent en relació al sector forestal i l'evolució de la crisi sanitària del Covid-19.
 

Última actualització 16 d'abril: Preguntes sobre les restriccions d'activitats per la Covid-19 a CatalunyaComparteix  Facebook Twitter Email

Nota informativa sobre l’impacte a l’activitat forestal de la normativa que regula l’estat d’alarma decretat pel fer front al coronavirus
02-04-2020

A través del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades.


 

El dia 30 s’ha publicat una ordre SND/307/2020, per la que s’estableixen els criteris interpretatius per l’aplicació del RD 10/2020 i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessàries entre el lloc de residència i el de treball.
Tot i que pel que fa al sector i a les activitats forestals, el text d’ambdues normes ha generat molts dubtes al conjunt del sector, estem fent un seguiment puntual tant de la normativa, com de les interpretacions de la mateixa, per facilitar a tots els socis directrius clares sobre com actuar en relació a la continuïtat o  no del conjunt d’activitats forestals que ens afecten. En base a aquestes consultes, és important tenir en compte:

 • El RD 10/2020 estableix com a obligatori un permís retribuït pel personal laboral per compte aliena del 30 de març al 9 d’abril amb l’excepció de:
  • Persones que poden continuar l’activitat des de llur domicili mitjançant teletreball
  • Persones que prestin els seus serveis pel desenvolupament d’activitats essencials
  • Treballadors/es d’empreses que hagin sol·licitat un ERTE i persones amb la baixa per incapacitat temporal o contracte suspès per altres causes legalment previstes
  • El Reial decret llei 10/2020, no és aplicable a les persones treballadores per compte propi (autònoms) però si és aplicable als seus assalariats
 • No qualifica com a essencials la totalitat d’activitats i serveis vinculades al sector forestal
 • Si considera serveis essencials (per tant permeses) les activitats necessàries pel bon funcionament i distribució de bens i serveis essencials
 • Que ens puguin afectar, es consideren serveis essencials (per tant permeses) les activitats següents:

 

 • RD 463/2020, apartat 2: “participen a la cadena de subministrament del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de bens i serveis de primera necessitat (inclou aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol altre necessari per la protecció de la salut)
 • Són imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria que ofereix subministraments, equips i materials necessaris pel desenvolupament de les activitats essencials
 • Presten serveis de prevenció i extinció d’incendis. Tot i que aquest punt pot generar interpretacions molt àmplies, cal entendre que aquest punt recull les activitats que és del tot necessari que es facin entre el període d’aplicació del Decret.

   

En base a l’anterior, considerem activitats essencials les que segueixen:

 • Les vinculades a aprofitaments forestals per el subministrament de fusta a la indústria de la serra (embalatge) que desenvolupi una activitat essencial i a la indústria de la pasta de paper.
 • L’asserrat i la fabricació de palets, palots i/o embalatges pels sectors essencials (agricultura, ramaderia, farmàcia i sanitat, fabricació de taüts)
 • El subministrament de llenya per calefacció i ACS i altres combustibles derivats de la biomassa a habitatges, explotacions ramaderes, indústria alimentaria, generació elèctrica, hospitals i altres edificis públics i/o privats que mantinguin activitat presencial (recordar que hi ha centres privats que atenen malats, avis, etc.). D’acord a la Versió 01.04.2020 del Qüestionari de restriccions COVID 19 del CECAT - Protecció Civil, Departament d'Interior


Què he de portar en anar a la feina i com acreditar l’exercici de l’activitat?

 

 • Treballadors autònoms: darrer rebut del RETA
 • Els treballadors/res que no hagin d’acollir-se al permís retribuït recuperable establert en el RD 10/2020, tenen dret a demanar i han de portar una declaració responsable de l’empresa que acrediti aquesta situació. (el trobareu al final de la informació)
 • Pel desplaçament al lloc de treball cal portar: Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l'estat d'alarma per la crisi sanitària per la COVID-19. El podeu descarregar aquí
 • Es recomana que el certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19, vagi acompanyat de la documentació que acrediti l’activitat essencial que s’està portant a terme, com seria, a títol d’exemple i segons escaigui en cada cas:

   
 • Documentació acreditativa de l’activitat agrària i forestal
  • Entre altres, acredita l’activitat agrària: Última Declaració única (DUN) presentada i/o últim rebut de la Seguretat Social Agrària
  • Empreses vinculades al sector forestal: Justificant d’alguna de les associacions empresarials que agrupen les ehttps://confinapp.gencat.cat/#/mpreses forestals conforme es tracta d’una empresa de treballs forestals, de producció de biomassa, d’asserrat o fabricació d’embalatges o justificant del DARP conforme és una empresa que presta serveis al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació o a Forestal Catalana SA, en els treballs de prevenció d’incendis.
 • El Departament d’agricultura recull com a associacions empresarials forestals a Catalunya les que segueixen:
  • ACETREF. Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals
  • ARESCAT: Associació de Rematants i Serradores de Catalunya
  • Clúster de Bioenergia de Catalunya
 • També és vàlid un model d’alta al CNAE sota els epígrafs:
  • 021 Silvicultura i altres activitats forestals
  • 022 Explotació de la fusta
  • 023 Recol·lecció de productes silvestres, excepte fusta
  • 024 Serveis de recolzament a la silvicultura

 

Llegiu aquí el document que signem el Consorci Forestal de Catalunya, l’associació de rematants i serradors de Catalunya i l’associació catalana d’empreses de treballs forestals. 
També us podeu descarregar el model de declaració responsable (aquí) que hauríeu de portar a sobre durant els vostres desplaçaments, així com el certificat acreditatiu individual de necessitat de desplaçament personal aliè a l'empresa per motius laborals (aquí).Comparteix  Facebook Twitter Email

Les Jornades Tècniques s'ajornen fins la tardor
25-03-2020

Les XXXVII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, que s’havien de celebrar del 17 d’abril al 12 de juny, han quedat ajornades fins la propera tardor degut a la crisis sanitària del COVID-19, i l’estat d’alarma decretat pel govern.
Des del Consorci Forestal de Catalunya estem treballant per reprogramar les 8 jornades d’enguany entre els mesos de setembre i octubre, i de seguida que tinguem les noves dates de les Jornades us les donarem a conèixer.Comparteix  Facebook Twitter Email

I quan tot això hagi passat.... (article d'opinió)
20-03-2020

La situació d’alarma i emergència ocasionada per la crisi sanitària actual, ha creat un estat d’incertesa i alhora, un sentiment de responsabilitat compartida, doncs ens posa com a individus com a part i com a solució del problema. A parts iguals!

 

Tots i cadascú de nosaltres tenim el deure i la obligació (moral a més de legal) d’actuar amb la màxima responsabilitat i prudència. Quelcom que ha comportat i que comporta un gran nombre de sacrificis a nivell individual que, al marge de ser absolutament necessaris per preservar la pròpia salut,  sovint comporten posar l’interès del conjunt per davant de l’interès i/o de la comoditat personal.

 

Sense que la major part de  nosaltres en fóssim conscients o ho poguéssim imaginar fa tan sols unes setmanes, ens ha caigut al damunt un esclafit d’escala global i amb repercussions de tot tipus: de seguretat i salut afectant directament a la vida de milers de persones, econòmiques i socials. Macron i diversos líders a nivell mundial han equiparat a l’estat d’emergència creat per una guerra. Entre altres impacten les declaracions de Merkel – una persona molt realista, pragmàtica i gens donada a la sobreactuació – quan diu que és el repte més gran al que s’enfronta Alemanya des de la II Guerra Mundial.  A Espanya, a data d’avui s’ha comunicat la posada en marxa d’un  pla de contingència de 200.000 M€ per fer front a la crisi econòmica i social que avança de la mà de la pandèmia.

 

Davant d’aquest escenari i al marge de qualsevol consideració sobre les mesures a prendre per la gestió d’aquesta crisi doncs això és quelcom que pertoca als experts. Com a entitat que som, compromesa en el recolzament i millora d’un sector i d’una activitat estratègica pel nostre país, volem fer explícit el nostre reconeixement i suport a totes les persona i col·lectius (especialment als vinculats al món de la seguretat i de la salut) que estan a primera fila per redreçar la situació actual, així com el nostre suport als familiars de les víctimes i a totes les persones que d’una manera o una altra s’estan veient més afectats.

 

I quan tot això hagi passat i s’hagi abordat també el necessari debat sobre les mesures a prendre per redreçar tant el sistema sanitari, com l’economia, demanem també recuperar un debat de país sobre la necessitat de potenciar i impulsar les zones rurals. Un espai estratègic per impulsar l’economia i la millora de qualitat de vida al nostre país. Això vol dir una aposta clara per l’economia de proximitat, qüestionar-se un model d’urbanisme i d’ordenació del territori pensat des de la ciutat, invertir en els sectors que tenen les seves arrels en la gestió dels recursos naturals – la base de la bioeconomia, potenciar la cura i la gestió dels espais naturals com a element fonamental per l’economia i per la salut de tots plegats, revertir la cultura de la presa de decisions que van de dalt a baix i un llarg etcètera de qüestions que sense ser urgents, si són importants i necessàries per tots plegats.

 

Joan Rovira. Secretari General del Consorci Forestal de CatalunyaComparteix  Facebook Twitter Email

Preparació de planta per a la campanya 2021
19-03-2020

Des del Consorci Forestal de Catalunya seguim oferint planta de qualitat per als propietaris forestals. Per això ja hem sembrat els pinyons de pi radiata i pi marítim de Marroc, per tenir planta disponible pel proper hivern i satisfer la demanda per a les reforestacions previstes.Comparteix  Facebook Twitter Email

Els terminis administratius queden interromputs
17-03-2020

Us informem que queden interromputs els terminis administratius durant el període de vigència del Reial Decret Decret 463/2020, pel qual es declara la situació d’alarma sanitària en motiu de la crisi del Coronavirus (COVID-19).
En el moment que es reprengui l’activitat es comunicarà el nou termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2020, corresponent a la recuperació del potencial forestal (zones afectades per l’incendi de l’Empordà del 2012 i zones de pinastre afectades per plagues).
 

 

 Comparteix  Facebook Twitter Email

Mesures durant l'estat d'alarma decretat pel Coronavirus
16-03-2020

Davant la situació d’estat d’alarma que es viu pel cas del Coronavirus (COVID-19) comuniquem als socis i clients del Consorci Forestal de Catalunya, Cooperativa Serveis Forestals i Quality Suber, que en els propers dies les oficines de Santa Coloma de Farners i de Solsona continuaran estant al vostre servei, extremant totes i cadascuna de les mesures de seguretat i higiene recomanades.

 

En el desenvolupament de la nostra activitat, extremem el principi de prudència per contribuir a preservar en tot moment la salut de tots els treballadors, socis i clients. Aquestes són les mesures concretes que hem adoptat:


Jornada intensiva. L’horari d’atenció al públic passa a ser de 9 a 14 hores.
S’han adoptat totes les mesures de flexibilització dels llocs de treball per facilitar tant el teletreball, com la distribució irregular de la jornada laboral. En conseqüència, recomanem evitar o minimitzar visites i/o contactes presencials.
Demanem que us poseu en contacte amb nosaltres a través del telèfon (972 842 708) o de correu electrònic (consorci@forestal.cat) .
Amb caràcter general, també s’han ajornat visites del nostre equip a altres centres de treball i a socis i clients.
Lògicament, aquestes mesures també impliquen l’ajornament de la inauguració de la nova oficina a Solsona, que estava prevista pel divendres 20 de març.

Com sempre, quedem a la vostra disposició i confiem que puguem retornar a la normalitat el més aviat possible.
 Comparteix  Facebook Twitter Email

Ajuts a la recuperació del potencial forestal en zones afectades per l’incendi de l’Empordà del 2012 i en zones de pinastre afectades per plagues
12-03-2020

S'han convocat aquests ajuts de restauració del potencial forestal, en actuacions de tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en el cas d'incendi forestal a l'Alt Empordà de l'any 2012 sobre masses de sureda cremada, i de tallada en masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinaster) dels municipis de les comarques de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Maresme i el Vallès Oriental. Més informacióComparteix  Facebook Twitter Email

Es presenta el programa de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera 2020
06-03-2020

Us presentem el programa de les XXXVII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, que es celebraran del 17 d'abril al 12 de juny de 2020. Són 8 jornades emminentment pràctiques i d'alt interès que es realitzaran a Hosalric, Tordera, Cassà de la Selva, Alp, Arbúcies, La Jonquera, Oristà i Santa Coloma de Farners.
Inscripcions obertes fins el 9 d'abril, i anticipades fins el 23 de març. Consulteu el programaComparteix  Facebook Twitter Email

El tap de suro, recomanat per primera vegada en una llei
24-02-2020

L'11 de febrer el Parlament de Catalunya va aprovar la nova Llei Vitivinícola Catalana que, entre altres aspectes, recull que "l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), d'acord amb les denominacions d'origen, ha de potenciar el tap de suro per a l'envasament del vi com a element de qualitat i innovació".


Aquesta inclusió ha estat fruit de la feina de la Fundació Institut Català del Suro (ICSuro), de la qual el Consorci Forestal de Catalunya n'és membre, que ha participat en diverses taules de negociació i va comparèixer davant de la Ponència del Parlament el passat mes de juliol per explicar a tots els diputats de la ponència la importància del sector surer com a exemple de bioeconomia circular, que contribueix al manteniment dels boscos catalans i és un element 100% sostenible i biodegradable que, en conseqüència, s'hauria de potenciar com a tapament de preferència per als vins catalans per davant d'alternatives menys sostenibles i de menys valor afegit per al vi i per al territori. Des de l’INCAVI, el seu director general, Salvador Puig, explica que aquesta llei s’ha formulat perquè sigui “un eix transversal de tots els sectors implicats en el vi, entre ells, el suro”.

Per a Puig, també és important destacar que els conceptes “sostenibilitat i proximitat, valors que representa el suro”, estan àmpliament representats en els diferents punts de la llei. Per últim però no menys important, Puig ha volgut destacar “el posicionament del vi català com a vi de qualitat, de prestigi i de valor afegit, i el tap de suro és el complement ideal per a un vi d’aquesta categoria”. Per a Albert Hereu, director de l’Institut Català del Suro, "la inclusió del tap de suro a la nova Llei Vitivinícola, de la forma que el contempla, és un reconeixement explícit al treball que ha vingut fent el sector surer català en matèria d'innovació i a la valoració del tap de suro com a eina enològica".

És la primera vegada que una llei autonòmica o estatal inclou el tap de suro entre les recomanacions. Ni l’anterior llei del vi catalana (Llei 15/2002) ni la llei estatal en vigor (Llei 24/2003) fa esmena al tapament del vi. Des de l’ICSuro es vol continuar treballant perquè cada vegada més lleis incloguin el tap de suro com a tapament de referència per als vins.Comparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal participa a la presentació de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya.
21-02-2020

El Consorci Forestal de Catalunya ha participat a la presentació de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, en un acte dut a terme al recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona. Des del nostre sector, compartim el compromís d'un desenvolupament sostenible.

Més de 300 persones, representants d’una trentena d’organitzacions i entitats catalanes de diversos àmbits hem fet possible el naixement de l’Aliança Catalunya 2030, una gran coalició de país per compartir recursos i impulsar iniciatives conjuntes a favor de l’Agenda 2030. Al llarg dels propers mesos, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu del territori, obrint-se a totes les entitats del país compromeses a treballar per assolir els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.Comparteix  Facebook Twitter Email

L'associació de propietaris de Santa Pau s'associa al Consorci Forestal de Catalunya
10-02-2020

L’associació de propietaris forestals de Santa Pau s’ha incorporat com a nou soci del Consorci Forestal de Catalunya. Per a la nostra institució és un orgull que una entitat com aquesta, amb el prestigi i el pes específic que té dins del sector forestal a la Garrotxa, s’associï amb nosaltres per treballar conjuntament per la defensa dels drets dels propietaris forestals i la gestió dels boscos.
 


L’agrupació forestal de Santa Pau, que es va crear el 2013, compta amb una superfície associada de més de 2.200 hectàrees, el que representa el 55% de la superfície total del municipi.Comparteix  Facebook Twitter Email

La Cooperativa Serveis Forestals promou l'educació forestal als alumnes de gestió forestal i medi natural
10-02-2020

Seguint amb la nostra línia de divulgació i educació forestal, des de la Cooperativa Serveis Forestals hem acompanyat a una cinquantena d'alumnes de l'ECA del Solsonès i de l'escola forestal Rubió i Tudurí de Barcelona a diferents boscos de Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners.

Han conegut de primera mà alguns exemples de gestió a boscos de coníferes, alzinars i com es fan tallades de pi marítim. L'objectiu d'aquestes visites, que s'han fet a zones de treballs executats per la Cooperativa, és donar a conèixer als estudiants la realitat dels boscos de Catalunya i els beneficis de la gestió forestal.Comparteix  Facebook Twitter Email

Vols incorporar-te a un grup d'organitzacions molt dinàmic, en creixement i de referència a nivell de sector?
06-02-2020

Cooperativa Serveis Forestals busca incorporar una persona dinàmica, amb experiència i amb iniciativa per incorporar-se com a responsable d’administració. Responsabilitat amb contacte directe sobre clients i proveïdors tant de la Cooperativa, com de Quality Suber, l'agrupació de productors especialitzada amb el sector surer.


Descripció de tasques i responsabilitats

 • Comptabilitat, gestió econòmica i planificació financera.
 • Elaboració de la informació necessària pel seguiment de l’activitat, pel control de gestió i per l’anàlisi de resultats
 • Recolzament a l’elaboració de pressupostos
 • Facturació i gestió de cobraments i pagaments
 • Recolzament a la direcció en la gestió de personal
 • Recolzament en el procés d’implantació de SAGE 200

 
Es requereix

 • Formació: grau en administració i direcció d’empreses o formació equivalent.
 • Imprescindible experiència àmplia contrastada en comptabilitat i en direcció i gestió d’equips.
 • Flexibilitat i capacitat de treball en equip.
 • Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle propi.
 • Incorporació immediata


S’ofereix

 • Lloc de treball en grup d’empreses en creixement.
 • Remuneració a negociar segons vàlua del candidat
 • La persona disposarà de dues persones de suport pel desenvolupament de les tasques sota la seva responsabilitat.

 
El lloc de treball serà a la Casa del Bosc, a Santa Coloma de Farners (La Selva).
 
Els interessats envieu CV actualitzat i amb fotografia de carnet abans del 17 de febrer de 2020 a:

FORESTAL DE CATALUNYA SCCL
C/ Jacint Verdaguer 3 
Santa Coloma de Farners (17430)
correu electrònic: cooperativa@forestal.cat

Per més informació truqueu al 617 446 590 / 972 84 27 08Comparteix  Facebook Twitter Email

La teva finca ha patit afectacions pel temporal Glòria?
31-01-2020

El temporal Glòria ha causat nombrosos danys a molts sectors, entre ells el forestal. És per això que hem traslladat a  l'administració forestal la necessitat de donar recolzament a les zones més afectades i ja s'hi està treballant. Ara cal fer un esforç per quantificar i valorar els danys, ja que el recolzament públic va vinculat a la declaració de catàstrofe natural d'un determinat paratge o municipi.
Per tal de facilitar la quantificació dels danys causats, des del Consorci Forestal de Catalunya demanem el vostre recolzament per recollir la màxima informació sobre danys a carreteres, camins, pistes forestals, zones de bosc i plantacions. 


Necessitem concretar al màxim el grau d’aquesta afectació, i per tant ens cal la següent informació per part vostra:
 

OPCIÓ 1: Omplir el formulari que ha preparat el CPF (administració forestal) per a finques amb Pla de Gestió (descarregueu-lo aquí) i enviar-lo per correu electrònic al Consorci Forestal. (consorci@forestal.cat). Des de l'associació ho farem arribar a l'administració.

 

OPCIÓ 2: Si trobeu el document anterior massa complicat o bé no disposeu de Pla de Gestió, només cal que ens feu arribar la següent informació de les diferents afectacions a la vostra finca.


Per afectacions a carreters, camins i pistes forestals

 • Nom i telèfon de contacte:
 • Municipi:
 • Nom del paratge:
 • Número de Pla Tècnic (si en disposa):
 • Descripció de l’afectació (esllavissades, sots i rases...):
 • Longitud aproximada de l’afectació:
 • Fotografies per documentar-ho

 
Per afectacions a zones de bosc i plantacions
Les afectacions a l’arbrat han estat molt generalitzades, i només quantificarem les més importants, que hagin generat danys greus. D’aquesta manera, aviseu-nos si els desperfectes afecten a més d’un 20% de l’arbrat. En aquest cas, necessitarem aquesta informació:

 • Nom i telèfon de contacte:
 • Municipi:
 • Nom del paratge:
 • Número de Pla Tècnic (si en disposa):
 • Fotografies per documentar-ho

Podeu enviar tota la informació a consorci@forestal.cat i un tècnic del Consorci Forestal es posarà en contacte amb vosaltres per fer el seguiment del vostre cas.
 

Ajut obert fins el 14 de febrer per a finques del Montseny

Al mateix temps, us recordem que hi ha oberta una línia d’ajuts de la Diputació de Girona que inclou l’arranjament de camins, per a finques incloses al Parc Natural del Montseny.

La realització d’obres per al manteniment de la xarxa viària de les finques, que estiguin previstes en el PTGMF (Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal) o el PSGF (Pla Simple de Gestió Forestal), o que siguin necessaris per reparar danys causats per fenòmens naturals. S’exclouen els treballs d’obertura de pistes.


Termini de sol·licitud: finalitza el 14 de febrer de 2020.
Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme a partir de l'1 de gener de 2020 i finalitza el 15 de novembre de 2020.
Termini de justificació de les subvencions: el 15 de novembre de 2020.
 
Import màxim de la subvenció
Límit màxim de TRES MIL EUROS (3.000,00 euros) per sol·licitant.
Per als treballs silvícoles i d’arranjament de camins i marges s’estableixen els imports unitaris de referència, a partir dels quals s’aplicarà el 50%, per calcular la subvenció:
 
Imports de referència per a Camins
- Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350 euros/km.
- Repàs del ferm, cunetes i trenques d’una pista, amb motoanivelladora: 500 euros/km.
- Repàs del ferm, formació de cuneta i trenques amb motoanivelladora, amb desbrossada mecànica dels marges: 900 euros/km.
- Manteniment de pistes de la xarxa de prevenció d’incendis amb repàs del ferm, formació de cuneta i trenques amb motoanivelladora i estassada manual de les franges de seguretat laterals: 1.500 euros/km.
- Desbrossada de marges: 500 euros/km.

Trobareu tota la informació aquí.

Foto: NacióDigitalComparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal promou l'aprofitament de la biomassa com a font d'energia renovable
17-01-2020

El TN de TV3 ha emès un reportatge sobre l'increment de demanda de biomassa. Han entrevistat a representants de la indústira i a un propietari forestal que explica la seva experiència en l'aprofitament d'aquest recurs natural. Un clar exemple de l'impuls que dona el Consorci Forestal de Catalunya a aquest tipus d'energia renovable, una gran oportunitat de futur pels boscos. Veure el  reportatgeComparteix  Facebook Twitter Email

Nous ajuts publicats. Atents als terminis!
09-01-2020

Hem publicat nous ajuts a tenir en compte, a l'apartat específic d'aquesta web. Hi trobareu informació sobre ajuts per execució de franges, per associacions de propietaris forestals, ADF, Ajuntaments, per explotacions forestals al Montseny i per instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal, entre d'altresComparteix  Facebook Twitter Email

Posicionament conjunt en contra de la proposició de Llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i Biodiversitat.
03-12-2019

El Consorci Forestal de Catalunya s’adhereix al manifest de posicionament del sector agrari i forestal de Catalunya, en contra de l’actual proposició de Llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i Biodiversitat. Llegir manifest

A la seu de l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal de Catalunya a 28 de novembre de 2019.

Les organitzacions sotasignats diem:

Primer: Des de l’inici dels treballs per crear una Agència del patrimoni natural i biodiversitat hem aportat, en forma d’esmenes, les nostres inquietuds, propostes i visions per millorar aquest projecte i ser partícips del resultat de la proposició de llei.

Segon: El passat 23 d’octubre el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya va publicar les esmenes dels diferents grups parlamentaris a la proposició de llei de creació de l’Agència del patrimoni natural. Vistes dites esmenes constatem que cap de les nostres aportacions han estat recollides, pels grups parlamentaris ponents de la Llei, i per tant fem constar:

La nostra gran preocupació per haver quedat exclosos d’aquesta proposició de Llei i en conseqüència es veiem obligats a manifestar el següent.

Primer: Demanar la retirada de l’actual proposició de Llei de creació de l’Agencia del Patrimoni Natural

Segon: Demanar que s’adscrigui al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l’elaboració d’un nou avantprojecte de llei per donar compliment a l’encàrrec europeu de conservar i millorar el nostre patrimoni natural i la nostra Biodiversitat

Tercer: Que es contempli des de l’inici la participació del sector agroforestal per tal que es vegi reflectit que aquest sector formi part de la governança i de la gestió del territori i la seva biodiversitat.

Quart: El model proposat d’Agència no aconseguirà els objectius que proposa ja que no contempla la participació del conjunt d’actors del territori i conseqüentment accentuarà l’abandonament dels boscos, de l’agricultura, i dels pobles, amb un augment del desequilibri territorial.

Cinquè: Des del sector agroforestal creiem que Catalunya necessita d’una nova política més ambiciosa que contempli una visió i missió compartida pel mon urbà i del mon rural.

 

 

ORGANITZACIONS SIGNANTS DEL MANIFEST:

CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PROPIETARIS FORESTALS

INSTITUT AGRICOLA CATALA DE SANT ISIDRE

JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA

ASSOCIACIÓ FORESTAL DE LES COMARQUES DE TARRAGONA

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTSENY

ASSOCIACIÓ DE GESTORS FORESTALS DE LES GAVARRES

CENTRE ECOGESTOR DE LA XN2000

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE FINQUES RÚSTIQUES DEL CADÍ-MOIXERÓ I ALTRES PARCS NATURALS

ASSOCIACIO CATALANA PROMOTORA DE LA CERTIFICACIÓ FORESTAL

ASSOCIACIÓ DE PROPIETÀRIS/ES DE FINQUES RÚSTIQUES DE LA VALL DE CAMPRODON

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE FINQUES RÚSTIQUES DE L'ALTA GARROTXA

COOPERATIVA FORESTAL AGROFORESTAL VALLESANA

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS SERRA DEL TOTX

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS INICIATIVES COLLSEROLA

 Comparteix  Facebook Twitter Email

Estancament de preus a l'última Taula
13-11-2019

19 d’octubre va tenir lloc la Taula de preus de la fusta a la Llotja de Vic, una Taula marcada per l’estancament de preus.
El sector del pollancre viu en una situació incertesa molt marcada. Es mantenen preus tot i que part de la industria consumidora està en una situació financera al límit i en els darrers temps hi ha hagut varis concursos de creditors en vàries indústries.

Es tracta d’indústria que no ha sabut professionalitzar-se i que juguen en un mercat d’equilibris amb altres materials com el cartró i el plàstic. A nivell de sector però ja es diu que en els propers anys faltarà fusta perquè no es planta com es feia en els darrers anys.

Més informacióComparteix  Facebook Twitter Email

Martí Boada i Tomàs Molina protagonitzen la primera jornada forestal per a no forestals
06-11-2019

La Rectoria Vella de Sant Celoni va acollir el 25 d'octubre la primera jornada forestal per a no forestals, que va comptar amb la intervenció de Martí Boada i del meteoròleg Tomàs Molina, entre d'altres. Es tracta d'una nova iniciativa del Consorci Forestal de Catalunya per divulgar la realitat dels nostres boscos a partir de les experiències de diferents líders d'opinió.


D'aquesta manera, es vol informar a un públic divers i allunyat de l'activitat forestal però que incideix en la formació d'opinió i en la presa de decisions en temes relacionats amb el sector. Per això insistim en fer  visibles diferents exemples de com a través de la gestió i l’aprofitament del bosc es contribueix a la seva millora, conservació i a la creació de riquesa i llocs de treball.

De la seva banda, Tomàs Molina  va parlar de la importància de la divulgació ambiental i de l'impacte de l'ús social dels boscos, posant de relleu la gran tasca que es fa en matèria de gestió forestal i la necessitat de tenir unes normatives que la posin en valor.
De la seva banda, Boada va destacar l'impacte paisatgístic provocat per l'abandonament del món rural.
Xavier Alfaras, silvicultor i soci del Consorci Forestal, va explicar els canvis que ha fet el sector de la propietat forestal - silvicultors, la motivació cap a la gestió sostenible del bosc i la necessitat de noves eines i incentius per continuar creixent en la mateixa direcció. I des de Bombers, van fer èmfasi un cop més en la necessitat d'invertir en gestió forestal per evitar desastres naturals als quals no es poden enfrontar.

Seguidament la jornada es va traslladar a un bosc del Montnegre i el Corredor, on a través de diferents exemples es va parlar de com la gestió i l’aprofitament del bosc comporten millores ambientals i econòmiques. Vam comptar amb la intervenció del silvicultor Josep M Saurí, Jordi Bartolí (UAB) i Martí Rossell, de l'associació de propietaris del Montnegre i el Corredor.

Des del Consorci Forestal agraïm la col·laboració de tothom qui va fer possible aquesta jornada, l'èxit de la qual ja ens ha impulsat a preveure'n la seva continuïtat.

Galeria fotogràfica de la jornadaComparteix  Facebook Twitter Email

L’oposició al Pla de Protecció de l’Alta Garrotxa ja aglutina més del 60% del territori protegit
10-10-2019

L’Associació de Propietaris de l’Alta Garrotxa(APAG) ja aplega més de 20.000 hectàrees, el que representa més del 60% del territori protegit de l’Alta Garrotxa. L’associació va ser constituïda com a reacció al Pla de protecció que impulsa el govern, i al qual va presentar fa pocs dies una esmena a la totalitat, igual que va fer el Consorci Forestal de Catalunya aquest setembre.


Aquesta mobilització massiva dels propietaris forestals de la zona ha estat conseqüència de les reunions organitzades per les associacions d’afectats i orientades a informar del contingut real del Pla. En les al·legacions presentades s’han denunciat els incompliments normatius i irregularitats detectats al Pla, així com deficiències tècniques i l’absència d’un veritable procés participatiu. Fonts de l’APAG han manifestat la disposició d’aquesta associació a treballar per un pla que des d’un començament compatibilitzi les activitats tradicionals del territori amb el respecte i la millora de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic.

Al mateix temps, l’associació està considerant acudir als tribunals en el supòsit que el Departament de Territori decideixi desestimar les al·legacions presentades.Comparteix  Facebook Twitter Email

Presentades les al·legacions i l’estudi jurídic per demanar la retirada del Projecte de Pla de Protecció de l’Alta Garrotxa
27-09-2019

Tal com s’havia anunciat el Consorci Forestal de Catalunya ha presentat les al·legacions i el corresponent estudi jurídic per demanar la retirada del Projecte de Pla de Protecció de l'Alta Garrotxa.

La base de les al·legacions es basen en la manca d’un procés de participació pública a l’hora de definir el model que el territori requereix. El Consorci també denuncia que la proposta vulnera l’Estratègia de  Patrimoni Natural i Biodiversitat de Catalunya, aprovada per la Generalitat l’any passat, tant des del punt de vista normatiu com pel que fa a la implicació de propietaris forestals – silvicultors en gestió de les figures de protecció que afecten les seves finques.  L’escrit també subratlla el biaix ideològic de l’equip redactor de la proposta, així com la manca d’una memòria econòmica, un apartat fonamental en un pla d’aquesta envergadura segons la normativa vigent.
Les al·legacions també posen de relleu que el model de gestió públic que proposa el Pla és contrari al previst en les estratègies internacionals i de la pròpia Generalitat.
El malestar s’ha agreujat amb l'expulsió, el mes de juliol, dels propietaris de terrenys forestals i entitats ambientalistes del Consorci de l'Alta Garrotxa, un organisme públic a través del qual el propi Departament de Territori pretén acreditar una voluntat de diàleg amb el territori.Comparteix  Facebook Twitter Email

1 2 3

consorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Plaça del Camp, 7 · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: