CA | ES | EN | FR
Notícies > L'actualitat
L'ACTUALITAT
L’oposició al Pla de Protecció de l’Alta Garrotxa ja aglutina més del 60% del territori protegit
10-10-2019

L’Associació de Propietaris de l’Alta Garrotxa(APAG) ja aplega més de 20.000 hectàrees, el que representa més del 60% del territori protegit de l’Alta Garrotxa. L’associació va ser constituïda com a reacció al Pla de protecció que impulsa el govern, i al qual va presentar fa pocs dies una esmena a la totalitat, igual que va fer el Consorci Forestal de Catalunya aquest setembre.


Aquesta mobilització massiva dels propietaris forestals de la zona ha estat conseqüència de les reunions organitzades per les associacions d’afectats i orientades a informar del contingut real del Pla. En les al·legacions presentades s’han denunciat els incompliments normatius i irregularitats detectats al Pla, així com deficiències tècniques i l’absència d’un veritable procés participatiu. Fonts de l’APAG han manifestat la disposició d’aquesta associació a treballar per un pla que des d’un començament compatibilitzi les activitats tradicionals del territori amb el respecte i la millora de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic.

Al mateix temps, l’associació està considerant acudir als tribunals en el supòsit que el Departament de Territori decideixi desestimar les al·legacions presentades.Comparteix  Facebook Twitter Email

Presentades les al·legacions i l’estudi jurídic per demanar la retirada del Projecte de Pla de Protecció de l’Alta Garrotxa
27-09-2019

Tal com s’havia anunciat el Consorci Forestal de Catalunya ha presentat les al·legacions i el corresponent estudi jurídic per demanar la retirada del Projecte de Pla de Protecció de l'Alta Garrotxa.

La base de les al·legacions es basen en la manca d’un procés de participació pública a l’hora de definir el model que el territori requereix. El Consorci també denuncia que la proposta vulnera l’Estratègia de  Patrimoni Natural i Biodiversitat de Catalunya, aprovada per la Generalitat l’any passat, tant des del punt de vista normatiu com pel que fa a la implicació de propietaris forestals – silvicultors en gestió de les figures de protecció que afecten les seves finques.  L’escrit també subratlla el biaix ideològic de l’equip redactor de la proposta, així com la manca d’una memòria econòmica, un apartat fonamental en un pla d’aquesta envergadura segons la normativa vigent.
Les al·legacions també posen de relleu que el model de gestió públic que proposa el Pla és contrari al previst en les estratègies internacionals i de la pròpia Generalitat.
El malestar s’ha agreujat amb l'expulsió, el mes de juliol, dels propietaris de terrenys forestals i entitats ambientalistes del Consorci de l'Alta Garrotxa, un organisme públic a través del qual el propi Departament de Territori pretén acreditar una voluntat de diàleg amb el territori.Comparteix  Facebook Twitter Email

Els Departaments de Territori i Agricultura manifesten al Consorci Forestal de Catalunya la voluntat d'esmenar la proposició de Llei de l’Agència de Patrimoni Natural
06-09-2019

El Consorci Forestal de Catalunya es va reunir ahir amb la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, de qui van obtenir el compromís d’emplaçar una trobada amb representants del sector forestal per esmenar la proposició de Llei de l’Agència de Patrimoni Natural.

 

La setmana passada el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, també va reunir-se amb el Consorci Forestal de Catalunya i es va mostrar disposat a trobar un consens amb els sectors forestal i agrari, que s’oposen frontalment a la proposta que s’ha tirat endavant sense un debat previ amb les organitzacions, i no considera les propostes d’un sector que  és responsable de la gestió del 60% del territori català i del 52% de l’espai protegit pel programa Natura 2000.

El Consorci Forestal també lamenta que l’actual proposta d’Agència dona una imatge negativa i esbiaixada de les polítiques de gestió i millora dels espais forestals i pot provocar l’efecte contrari als objectius que es persegueixen.

Per aquest motiu, l’associació de propietaris forestals va fer arribar a l’agost a tots els grups amb representació al Parlament de Catalunya la seva oposició a la proposició de Llei, perquè considera que tot i les peticions que s’han fet fins ara, aquesta és a punt de ser aprovada sense un consens entre l’administració i els propietaris i associacions forestals del territori. 

En les trobades amb Calvet i Jordà s’ha insistit en la necessitat de cercar un consens fins ara inexistent, fet que ha estat admès pels dos consellers.  Per aquest motiu, aquests s’han compromès a emplaçar-se properament amb representants forestals i agraris, uns sectors que lamenten que l’estructura dels òrgans de govern del nou organisme els deixa com a simples espectadors.

 Comparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal de Catalunya denuncia que el Pla de Protecció de l’Alta Garrotxa incompleix amb l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya
29-08-2019

Aquest document marc va ser aprovat per la Generalitat fa un any, amb la participació dels sectors forestals i agraris. Preveu aspectes bàsics per la protecció dels espais naturals protegits, uns punts que s’han obviat en el cas de l’Alta Garrotxa.


Representants del Consorci Forestal de Catalunya, acompanyats per les associacions de propietaris forestals de Camprodon i de l’Alta Garrotxa, van tenir ahir una trobada amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i amb el director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles. En el transcurs de la reunió, fruit del diàleg continuat amb les administracions, els representants de la propietat forestal privada els van anunciar que el Consorci Forestal de Catalunya presentarà una esmena a la totalitat a l’articulat actual del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l’Alta Garrotxa.

 

El passat mes de maig el Consorci Forestal ja va demanar la retirada d’aquest Pla, en el transcurs de l’assemblea anual de l’associació celebrada a Santa Pau. Aquest posicionament va comptar amb el recolzament de la Consellera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, que va ser present a l’assemblea.

 

L’entitat considera molt greus alguns dels aspectes que planteja el pla de protecció, que fins i tot incompleixen de ple els compromisos del mateix Departament recollits a l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, aprovada l’any passat pel govern català.

D’una banda, cal un compromís ferm per reforçar la gestió compartida amb els ajuntaments i amb els propietaris dels terrenys inclosos en l’espai natural, fet que ara mateix no es contempla al document. El Consorci critica també la manca d’un reglament de gestió per als espais PEIN i unes instruccions per l’elaboració dels esmentats plans. A tall d’exemple, el Consorci Forestal considera inadmissible la manca d’una memòria econòmica que incorpori els costos i els instruments financers previstos per donar compliment als objectius del pla.

 

Al mateix temps, reclamen el compromís per elaborar un treball conjunt entre els representants de la propietat forestal i l’administració forestal, que identifiqui les masses forestals que cal deixar a evolució lliure i els criteris i eines per a fer-ho possible. Uns espais on, segons l’actual proposta, es pretén que en el futur no hi hagi cap tipus de gestió, i que representarien el 20% de l’espai a protegir i que recau sobre finques de titularitat privada. Tot i això, el pla obvia els mecanismes legals ja previstos per la declaració de figures de protecció amb un nivell equivalent de restriccions. A més, el document no menciona enlloc la lliure adscripció dels propietaris de les finques a la no gestió i lliure evolució de les finques, quan el Departament sempre ha afirmat que la mesura serà de lliure acolliment, un fet que no dona cap tipus de garantia als propietaris dels terrenys.

 

Finalment, el Consorci Forestal denuncia la manca d’un procés de participació previ, tal i com preveu la legislació aplicable i els acords internacionals en la matèria. Això suposa de facto, la imposició d’un model de conservació i de gestió que els principals afectats consideren contraris a les necessitats de l’Alta Garrotxa.Comparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal de Catalunya denuncia que la proposta d’Agència de Patrimoni Natural avança sense tenir en compte l’opinió de la gent del territori
01-08-2019

El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) ha fet arribar a tots els grups amb representació al Parlament de Catalunya la seva oposició a la proposició de Llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat (APNB), perquè considera que tot i les peticions i propostes que s’han fet fins ara, la Llei és a punt de ser aprovada sense un consens entre l’administració i els propietaris i associacions forestals del territori. 


L’entitat recolza la proposta de la Consellera Teresa Jordà, qui ha manifestat la necessitat d’unificar  les competències vinculades a la conservació i a la gestió sostenible del bosc.

 

Considera que es pretén imposar una visió urbana de la gestió dels espais forestals i agraris, un posicionament que és contrari a l’objectiu prioritari de conservació i millora d’aquests espais
 

El CFC considera necessària la figura d’una Agència que faciliti el desenvolupament de les polítiques de conservació i millora del medi natural, però lamenta que aquesta proposta presentada en la darrera legislatura s’ha fet de forma precipitada i per això ha topat amb l’oposició frontal del sector forestal i agrari.

L’entitat lamenta que l’actual proposició de llei sorgeix sense un debat previ amb les organitzacions agràries, i menysté les propostes d’un sector que  és responsable de la gestió del 60% del territori català i del 52% de l’espai protegit pel programa Natura 2000.

En aquest sentit, i per dotar la Llei d’una visió realista, l’entitat recolza plenament la proposta de la Consellera Teresa Jordà, qui ha manifestat la necessitat d’unificar les competències en gestió del medi natural.

Actualment els temes de conservació i gestió sostenible estan repartides entre el departament d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Pesca i el de Territori i Sostenibilitat, fet que està suposant un increment dels conflictes a nivell de gestió.

 

Una mirada esbiaixada de la realitat dels  espais forestals

 

La proposta de Llei va ser presentada el 2017 per primera vegada, havent obviat els mecanismes de debat previ i participació que són indispensables. Aleshores el Consorci Forestal, juntament amb les principals organitzacions forestals i agràries ja va demanar al conjunt de partits polítics que promouen la iniciativa, així com als Departaments de Territori i Sostenibilitat i Agricultura, tenir temps i un espai comú per debatre la proposta. El desembre de 2017 es van enviar una sèrie de propostes que no han tingut cap mena de resposta.

L’actual proposta d’Agència dona una imatge negativa i esbiaixada de les polítiques de gestió i millora dels espais forestals i pot provocar l’efecte contrari als objectius que es persegueixen. El text obvia que la major part dels espais protegits són espais forestals i que els indicadors de biodiversitat de referència com són els inventaris forestals nacionals o el programa de seguiment d’ocells de l’Institut Català d’Ornitologia (SOCC), mostren que aquests espais gaudeixen en general d’un bon estat de conservació.

S’obvia el fet que l’abandonament de les activitats forestals i agràries – juntament amb la intensificació de l’agricultura – són els responsables de la pèrdua d’hàbitats i per extensió, de la pèrdua de biodiversitat i qualitat dels espais.

S’amaga també la importància estratègica que té la gestió forestal sostenible per la millora i per la conservació dels espais forestals. Quelcom que sí contempla l’Estratègia de la UE sobre la biodiversitat fins el 2020 que preveu la necessitat d’integrar les mesures de protecció de la biodiversitat en els plans de gestió forestal.

Finalment, es menysté el paper clau de la propietat forestal privada en la conservació i millora tant del bosc, com de la seva biodiversitat. A casa nostra, el 80% dels espais forestals són de propietat privada i que tal i com estableix de forma clara la legislació bàsica de boscos, el propietari és el responsable de la seva gestió. Quelcom que és especialment greu quan es constata l’escassa representació dels titulars dels terrenys als òrgans de govern de l’Agència.

En aquest sentit el Consorci Forestal de Catalunya lamenta que l’estructura dels òrgans de Govern del nou organisme deixa els representants del sector forestal i agrari com a simples espectadors, ja que la Proposició de Llei preveu un consell de direcció on el sector forestal i agrari estan clarament infrarepresentats. Les organitzacions representatives dels propietaris dels terrenys (organitzacions agràries, CPF i ELFOCAT) suposen només el 17% dels membres.

I és que en un àmbit tant complex com el de la conservació i millora del medi natural, l’associació de propietaris forestals considera que l’objectiu lògic i coherent seria la creació d’una estructura que aglutinés totes les competències forestals i de conservació del medi natural. De no ser així, per evitar la confusió i solapament que genera el text de la proposició demanen delimitar l’àmbit geogràfic i funcional de l’APNB als espais naturals protegits, diferenciant també el concepte de conservació del d’ús i aprofitament sostenible. Aquesta diferència queda clarament establerta en el Conveni Internacional sobre Diversitat Biològica (CDB) que estableix tres objectius bàsics: la conservació de la biodiversitat, l'ús sostenible dels seus components i la participació justa i equitativa dels beneficis resultants de la utilització dels recursos genèticsComparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal de Catalunya i el Departament d'Agricultura acorden la necessitat d'incrementar recursos pel seguiment i control de la Lymantria
22-07-2019

El Consorci Forestal i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han acordat la necessitat d’incrementar els recursos que es destinen al seguiment i control de la Lymantria, que aquest any ha afectat greument els boscos del país.
 


En una reunió entre el secretari general del Consorci, Joan Rovira, i el director general de Desenvolupament Rural del Departament, Oriol Ansón, es van posar de manifest les dificultats administratives per la contractació de mitjans aeris per a fer fumigacions, unes traves que aquest any han fet que no s’actués amb la urgència necessària. Des del Departament també han transmès que són conscients que cal incrementar els recursos que es destinen a accions de sanitat forestal, i específicament pel control d’aquesta plaga.Comparteix  Facebook Twitter Email

TV3 es fa ressò de la problemàtica de l'eruga del suro
08-07-2019

El TN Vespre de TV3 del 6 de juliol s'ha fet ressò de la greu problemàtica generada per l'eruga del suro, que fa que molts productors decideixen no fer la lleva aquest estiu, per no comprometre el futur de les seves suredes.Comparteix  Facebook Twitter Email

La campanya de pela del suro es veu greument perjudicada per la plaga d’una eruga
05-07-2019


El Consorci Forestal de Catalunya i els productors de suro agrupats a Quality Suber lamenten el gran perjudici que els està causant la plaga de l’eruga peluda del suro, la Lymantria dispar, que ha exfoliat completament milers d’hectàrees de suredes a tot Catalunya. Aquesta afectació als arbres provoca que aquests aturin la seva activitat vegetativa, amb la conseqüent pèrdua de productivitat de suro.


Les darreres setmanes el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha acabat els tractaments aeris de control de l’eruga del suro a 2.000 hectàrees de La Selva i Maresme. Aquestes són zones que enguany estaven molt afectades per la plaga, precisament ara que ens trobem a l’inici de la campanya de pela, però des del Consorci Forestal es considera que calen molts més recursos en sanitat forestal. L’associació de propietaris considera que el tractament suposa un esforç important però insuficient per pal·liar els danys, i alerta de la gravetat dels efectes de la Lymantria, que en cas de no actuar-hi amb contundència, poden anar des de la caiguda en picat de la qualitat del suro fins a la mort dels propis arbres.

Molts propietaris de finques amb suredes han decidit no pelar-les aquest any, pel risc de debilitar els arbres i deixar-los exposats a l’atac d’altres insectes que podrien perjudicar-los greument. Per aquest motiu, tot i aquesta darrera actuació de fumigació, els propietaris forestals demanen que s'augmentin amb urgència els recursos que es destinen al control de plagues. Tant la Lymantria, com la Diplododa o d'altres, són problemàtiques que afecten molt l'economia del bosc i el medi ambient, i actualment els recursos que s'hi destinen des de les administracions públiques són clarament insuficients.

A aquest fet, cal afegir que hem tingut una primavera molt poc plujosa, i que ha acabat amb setmanes fredes just abans de l’entrada sobtada de la calor. Aquests alts i baixos han fet que s’endarrereixi l’inici del període de pela i tot fa pensar que la producció total serà significativament inferior a la de l’any passat. Per la campanya d’enguany estava previst extreure prop de 6.000 tones de suro dels boscos catalans, i el Consoci Forestal de Catalunya calcula que l’afectació de la plaga farà que se n’acabin extraient un 25% menys.

Aquesta plaga es suma al nombre creixent de problemes sanitaris que pateixen les diferents tipologies de boscos catalans, com el corc del suro, la taca groga o l’escaldat, i que afecten directament sobre la seva producció i amenacen la seva subsistència.Comparteix  Facebook Twitter Email

Horari de les oficines del Consorci i la Cooperativa durant l'estiu
01-07-2019

Durant els mesos de juliol i agost l'horari de les oficines del Consorci Forestal de Catalunya i la Cooperativa Serveis Forestals serà de dilluns a divendres de 8h a 15h. 
Del 5 al 18 d'agost romandran tancades per vacances les oficines de Solsona, i del 12 al 25 d'agost les de Santa Coloma de Farners. Al setembre tornarem al nostre horari habitual.Comparteix  Facebook Twitter Email

Els propietaris de boscos demanen augmentar urgentment els recursos en sanitat forestal
25-06-2019

EL Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha acabat els tractaments aeris de control l'eruga del suro (Lymantria dispar) a 2.000 hectàrees de La Selva i Maresme. Són zones que enguany estaven molt afectades per la plaga, que provoca importants defoliacions a les suredes, precisament ara que ens trobem a l'inici de la campanya de pela.

Els efectes de la Lymantria, en cas de no actuar-hi, poden anar des de la caiguda en picat de la qualitat del suro fins a la mort dels propis arbres.

Tot i aquesta darrera actuació, els propietaris forestals demanen que s'augmentin amb urgència els recursos que es destinen a la sanitat forestal. Tant la plaga de la Lymantria, com la Diplododa o d'altres, són problemàtiques que afecten molt l'economia del bosc i el medi ambient, i actualment els recursos que s'hi destinen són clarament insuficients.Comparteix  Facebook Twitter Email

La proposta de Llei de l'Agència de Patrimoni Natural avança d'esquena al territori i als responsables de la seva gestió
21-06-2019

El secretari general del Consorci Forestal de Catalunya, Joan Rovira, ha comparegut en seu Parlamentària per fer diferents aportacions a la proposició de Llei de l'Agència de Patrimoni Natural que està impulsant el govern. Com ja hem explicat en altres ocasions, el Consorci no s'oposa a l'Agència, sinó al seu plantejament que no té en compte ni la gent ni la realitat del territori.
A més, la seva visió ambientalista de l'evolució de la biodiversitat és innecessàriament catastrofista, parcial i molt esbiaixada de la realitat.

 

Rovira va contrarestar alguns d'aquests arguments amb informacions d'organitzacions contrastades, que mostren que la biodiversitat està augmentant als boscos de Catalunya, contràriament a la versió del govern, molt dramàtica pel que fa a la  supervivència d'espècies forestals i animals.Comparteix  Facebook Twitter Email

26 de juny: jornada pràctica a Ripoll sobre el mètode ARCHI pel diagnòstic del roure i el pi roig, davant dels efectes del canvi climàtic. Gratuïta!
13-06-2019

Us animem a participar el 26 de juny a la jornada pràctica per l’aplicació del mètode ARCHI en roure (Quercus humilis) i Pi roig (Pinus sylvestris), per valorar la seva resiliència davant els efectes del canvi climàtic. La trobada serà a les 9:30h a l’Hotel Solana del Ter de Ripoll i comptarem amb uns ponents experts en el diagnòstic de l’estat fisiològic dels arbres, com Bruno Mariton (Expert forestal al CNPF Occitània i corresponsal observador de Sanitat Forestal) i Josep M. Tusell (responsable tècnica del Consorci Forestal de Catalunya.


 
  26 de juny. 9:30h
  Hotel Solana del Ter (Ripoll)


Inscripcions: La jornada és gratuïta, però cal fer les inscripcions abans del 24 de juny trucant al telèfon del Consorci Forestal: 972 842708, o per correu electrònic a consorci@forestal.cat, indicant el nom i cognoms, DNI, telèfon de contacte i confirmar si us quedareu a dinar (no inclòs a la inscripció)
 
El mètode ARCHI és una eina de diagnòstic de l’estat fisiològic per diferents arbres, desenvolupada pel Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) i l’Institut pour le Développement Forestrier (IDF).
Aquest mètode permet ajudar als professionals del sector forestal a prendre decisions, ja que es tracta d’una eina de fàcil utilització que mitjançant una lectura de l’arquitectura de l’arbre permet avaluar el seu estat fisiològic i posteriorment la resiliència en funció de l’evolució del seu entorn.
Una altra virtut d’aquest mètode és que permet l’avaluació tant a nivell de peu com a nivell de massa fet que facilitarà una gestió forestal sostenible.
 
PROGRAMA DE LA JORNADA
 
9:30h: Benvinguda als assistents i entrega de documentació
9.45h: Desplaçament a la finca forestal
10:30h: Explicació pràctica de com fer servir el mètode ARCHI
12h: Aplicació pràctica per part dels assistents en roure(Quercus humilis)
13h: Aplicació pràctica per part dels assistents en Pi roig (Pinus sylvestris)
14h: Discussió sobre el mètode i cloenda de la jornada

14:30h. Dinar (optatiu i a banda de la inscripció)

Aquí trobareu tota la informació i el programa de la jornada.Comparteix  Facebook Twitter Email

Canvi de lloc de trobada per la jornada de divendres 14 de juny
11-06-2019

Per motius d'organització hem hagut de canviar el lloc de trobada de la jornada tècnica del proper divendres 14 de juny, sobre l'ús de maquinària forestal per a la prevenció d'accidents laborals. Enlloc de trobar-nos a Puig-reig com s'havia anunciat ho farem a l'Hotel Solana del Ter de Ripoll, situat al km 17 de la carretera C-17.Comparteix  Facebook Twitter Email

Aturem l’ordenança de tala d’arbres a Palau de Santa Eulàlia
31-05-2019

L’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia ha aturat l’ordenança municipal de tala d’arbres en terrenys forestals que havia aprovat el consistori d’aquest municipi alt empordanès.
Aquesta mesura arriba com a conseqüència de les al·legacions presentades pel Consorci Forestal de Catalunya a finals de l’any passat, que denunciaven que l’Ajuntament s’estava apropiant d’unes competències que no els pertoquen, ja que aquestes recauen en la Generalitat de Catalunya.

El Consorci també al·legava que l’expedient aprovat no es recolzava sobre cap justificació tècnica.
Des del Consorci Forestal ens mostrem satisfets per aquesta reconsideració per part de l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia.Comparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal publica la Memòria d’activitats del 2018
23-05-2019

Ja us podeu descarregar la Memòria d’activitats de l’any 2018, que recull les principals accions dutes a termes pel Consorci Forestal de Catalunya. En aquest document hi hem volgut destacar la nostra activitat i els projectes que liderem en la defensa dels drets dels nostres socis i propietaris forestals, així com la participació a nombroses iniciatives que tracten el present i el futur del sector.
 

Hi trobareu informació sobre les compensacions per als propietaris afectats per franges de protecció, el nostre posicionament sobre el decret del Montseny i l’oposició a l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, la defensa dels plans de gestió forestal, iniciatives en matèria de sanitat i canvi climàtic, o projectes com la nova agrupació de productors de pinya i pinyó, entre d’altres temes.Comparteix  Facebook Twitter Email

Es suspèn la jornada tècnica de Saldes
16-05-2019

Degut a la previsió de pluja s'ha SUSPÈS la jornada tècnica prevista per demà divendres, 17 de maig, a Saldes.

La jornada s'ha posposat al divendres 28 de juny, amb el mateix programa i horaris previstos.Comparteix  Facebook Twitter Email

La Consellera d’Agricultura dona suport a la petició del Consorci Forestal de Catalunya d’aturar el Pla de Protecció de l’Alta Garrotxa i revisar-lo en profunditat
12-05-2019

Teresa Jordà fa la cloenda de l’assemblea general de l’entitat a Santa Pau, i s’ha ofert a treballar conjuntament les al·legacions al projecte

La Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha donat suport a la reclamació del Consorci Forestal de Catalunya, que demana la retirada del Pla de Protecció del Media Natural i del Paisatge de l’Alta Garrotxa.

Jordà ha subratllat la seva predisposició a elaborar conjuntament amb el Consorci Forestal les al·legacions a una proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, que ha de servir com a model a seguir per molts d’altres espais naturals, però que en la seva redacció no ha comptat amb la participació de la gent del territori, ni de les seves associacions.

En la cloenda de l’Assemblea General del Consorci Forestal de Catalunya, que es va fer ahir a Santa Pau, Jordà va manifestar el seu suport a l’associació de propietaris, que considera que l’actual proposta és contrària a la creació d’un equilibri entre conservació i dinamització d’un espai d’interès natural que compta amb més de 30.000 hectàrees.

L’entitat també lamenta que a través d’una visió urbanita es vol convertir aquesta zona natural en un espai per l’oci, sense recolzar les activitats forestals que reverteixen en creació de riquesa i en la fixació de la gent al territori.

Precisament, la proposta que ara es troba en fase d’exposició pública, aposta per deixar els boscos a la seva lliure evolució, sense reconèixer els beneficis de la gestió forestal sostenible. A més, el text incorpora nombroses restriccions que vulneren els drets dels propietaris i tampoc preveu cap mecanisme de compensació. 

Finalment, Jordà també ha fet costat al Consorci en la necessitat d’incorporar els propietaris de les explotacions forestals i agràries als òrgans de decisió. Actualment, tot i ser titulars del 90% d’aquest espai natural, els propietaris no són consultats en els processos de presa de decisions. 

Des del Consorci Forestal lamentem que el document del Departament de Territori evidencia una manca de sensibilitat greu cap al món rural. Consideren que parteix d’una diagnosi deficient i que provocarà els efectes contraris als objectius que persegueix. Per aquest motiu, demanem aturar el pla i replantejar-lo en profunditat.Comparteix  Facebook Twitter Email

Rajadell suspèn la tramitació de l’ordenança de camins rebutjada pel Consorci Forestal
03-05-2019


L’Ajuntament de Rajadell (Bages) en coordinació amb la Diputació de Barcelona ha suspès la tramitació de l’aprovació definitiva de l’ordenança de camins que estava tramitant, tal i com es demanava a les al·legacions presentades l’octubre passat pel Consorci Forestal de Catalunya.


Aquestes es basaven en la denúncia d’una regulació abusiva que vulnerava els procediments legals vigents, perquè el consistori s'atribuïa camins que no pertoquen a l'àmbit municipal, provocant així un clar perjudici al propietari.

L’Ajuntament ha anunciat que buscarà un consens amb els propietaris i veïns afectats per l’ordenança, que de moment queda aturada.

Des del Consorci Forestal felicitem la decisió de l'ajuntament i serem persistents amb aquesta posició de defensa i mantenim el compromís de buscar acords entre administracions i propietaris dels terrenys. La regulació de l'accés a les finques forestals és un tema cabdal per llur conservació i  millora i els responsables de la seva gestió al 80% del territori no entenem que de forma reiterada se'ns deixi de costat per part d'ajuntaments i administracions supramunicipals.Comparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal recolza l’esmena a la totalitat a la proposta del Pla de Protecció de l’Alta Garrotxa que impulsa el govern
23-04-2019


A les trobades que han tingut lloc a Camprodon, Oix i Albanyà per la presentació del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l'Alta Garrotxa, s’ha posat de manifest el malestar i l'oposició dels propietaris dels terrenys afectats pel Pla proposat pel Departament de Territori.

El Consorci Forestal de Catalunya dona ple suport a aquesta oposició, perquè considera que la proposta s’ha elaborat d’esquenes a la realitat i a les necessitats del territori i presenta mancances greus que obliguen a replantejar-la de nou


Al mateix temps, denúncia una manca de participació real dels afectats a l'hora de valorar la problemàtica de l'espai i com abordar-la.

A l’entitat que agrupa a propietaris i a associacions forestals del conjunt de Catalunya li preocupa molt especialment la proposta, ja que el Departament de Territori i Sostenibilitat proposa un model que evidencia una manca de sensibilitat greu cap al món rural i que es vol estendre a  un gran nombre d’espais naturals del país. Des del Consorci Forestal lamenten que el document del Departament de Territori parteix d’una diagnosi deficient que aposta per una renaturalització del territori, sense tenir en compte el paper i la necessitat de recolzament a les activitats tradicionals.

Aspectes clau com la necessitat de recolzar la gestió forestal sostenible i la gestió del bosc tenint en compte tant economia, medi ambient i també els aspectes socials, han estat i són un objectiu prioritari que ha de ser presnet al conjunt de polítiques de conservació i millora dels boscos.


És per això que el Pla es veu més com una nova trava que com una oportunitat per la gent d’un territori que porta des del 1996 amb unes normes especialment restrictives.

Per aquest motiu, la junta de govern del Consorci Forestal ja ha fet arribar tot el seu suport als socis i a la resta de propietaris forestals de l’Alta Garrotxa.

El proper 11 de maig, Santa Pau acollirà l’assemblea general del Consorci Forestal, que comptarà amb la presència de Teresa Jordà, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En el marc de l’assemblea es treballarà en un posicionament comú i per fer arribar tant al Departament de Territori, com al d’Agricultura i al conjunt d’ajuntaments de l’espai afectat, una alternativa que faci possible revertir aquesta situació.

 Comparteix  Facebook Twitter Email

27 d'abril, Assemblea General Ordinària de la Cooperativa i xerrada oberta sobre el canvi climàtic i les seves implicacions al sector forestal
18-04-2019

Cita doble pel dissabte 27 d'abril a l’Escola de Capacitació Agrària Forestal “Casa Xifra” de Santa Coloma de Farners.

En primer lloc celebrarem l'Assemblea General Ordinària de la Cooperativa Forestal de Catalunya SCCL, i
Seguidament, de les 12 a les 13h i després d’una pausa-cafè, tindrà lloc una interessant xerrada gratuïta i oberta a tothom, socis i no socis de la Cooperativa, sobre els acords de París sobre el canvi climàtic i les implicacions a nivell de sector energètic forestal.
Anirà a càrrec de Josep Garriga, economista, soci del Consorci Forestal de Catalunya i ex Director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
 


Cal confirmació d'assistència abans del 25 d'abril trucant al 972 842 708 o amb un correu electrònic a cooperativa@forestal.catComparteix  Facebook Twitter Email

11 de maig, Assemblea General del Consorci Forestal de Catalunya a Santa Pau
17-04-2019

El dissabte 11 de maig el Restaurant Can Xel de Santa Pau (Garrotxa) acollirà l'Assemblea General Ordinària del Consorci Forestal de Catalunya. L'acte de cloenda comptarà amb la participació de la Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà.

Seguidament farem un dinar de germanor.

El cost del dinar és de 25 € i cal fer reserva prèvia abans del 6 de maig trucant al 972 84 27 08.

Si algú no pot assistir a l'Assemblea però vol participar-hi, pot delegar el vot a favor del consorcista que cregui oportú.

Programa de l'assemblea i delegació de votComparteix  Facebook Twitter Email

La jornada de l'aplicació mòbil Oruxmaps ja està completa
15-04-2019

S'han tancat les inscripcions de la 3a de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, la que tracta sobre l'ús de l’aplicació
Oruxmaps, per a mòbils. Moltes gràcies pel vostre interès! Recordeu que hi ha 7 interessants jornades més, encara amb les inscripcions obertes. Trobareu tota la informació aquí.Comparteix  Facebook Twitter Email

Esmena a la totalitat a la proposta de Pla de Protecció de l'Alta Garrotxa
11-04-2019
El 9 d'abril es va fer a Camprodon la presentació del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l'Alta Garrotxa, i es va posar de manifest el malestar i l'oposició dels propietaris dels terrenys afectats pel Pla proposat pel Departament de Territori.
En la mateixa línia que ens hem pronunciat des del Consorci Forestal, els propietaris afectats han denunciat una manca de participació real dels afectats a l'hora de valorar la problemàtica de l'espai i com abordar-la.


Es mostren preocupats perquè la proposta oblida la necessitat de recolzament a les activitats tradicionals, i es veu més com una nova trava que com una oportunitat per la gent del territori, que considera que el Departament de Territori exclou a la propietat de la governança d’aquest espai.
 
En parlarem a la propera Assemblea General del Consorci Forestal, el dissabte 11 de maig a Olot, a la qual hi assistirà Teresa Jordà, la Consellera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Tractarem aquest tema per donar recolzament als propietaris de l'Alta Garrotxa i per explicar la nostra oposició a un model de gestió dels espais Xarxa Natura 2000, que es vol estendre a molts altres massissos forestals i que considerem contrari a les necessitats del territori.Comparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal de Catalunya demana recolzament a la Consellera Jordà per frenar les traves a la gestió forestal sostenible
05-04-2019

En una reunió mantinguda amb la Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Teresa Jordà, el Consorci  Forestal li ha demanat el seu recolzament per frenar les traves i les duplicitats administratives que dificulten la gestió forestal sostenible per part dels propietaris.


Una vegada més, s'ha posat de manifest la problemàtica que representa la segregació de competències de medi natural entre els departaments de Territori i Agricultura, un fet que no ajuda gens a la recerca d'incentius als propietaris compromesos amb la gestió i millora del bosc.Comparteix  Facebook Twitter Email

La Taula de preus de la llotja de Vic ve marcada per petites variacions a l'alça.
04-04-2019

El 23 de març va tenir lloc la Taula de preus de la fusta a la Llotja de Vic, una Taula marcada per petites variacions dels preus a l’alça en general. Algunes vegades aquest petit increment reflexa la demanda i altres és fruit de la pressió d’altres usos com la trituració i la biomassa i de la possibilitat que tenen les serradores de valorar els altres productes de la serra (serradura, escorça i estella).

 

El castanyer incrementa preu, així com també el faig de diàmetre d'entre 20 i 30 cm. El sector les llenyes també reflexa l’increment de preus del mercat, fruit de la demanda i de la falta de llenya d’aquest hivern. Més informacióComparteix  Facebook Twitter Email

1 2 3 4

consorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Centre d’Empreses Innovadores del Solsonès (edifici CTFC). Pujada seminari s/n · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: