CA | ES | EN | FR
Notícies > L'actualitat
Professionals forestals i silvicultors catalans defensen el tractament biològic contra l’eruga del suro
12-05-2020

Davant d’alguns posicionaments contraris als tractaments aeris que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està duent a terme per a reduir la població de Lymantria dispar als boscos del Vallès Oriental, Maresme i La Selva, el Consorci Forestal de Catalunya i les associacions vinculades directament a donar suport als propietaris dels terrenys afectats en la gestió sostenible dels mateixos, volem fer les següents manifestacions:


L’eruga del suro és el segon defoliador més important de les masses forestals a Catalunya després de la processionària del pi, i causa importants danys especialment a l’alzina surera (Querqus suber) i l’alzina (Q.ilex), amb defoliacions parcials o completes segons la intensitat de la plaga. La protecció dels suros i les alzines, a més a més de conservar-los com a espècie mediterrània i autòctona, serveix també per preservar la biodiversitat que es desenvolupa en aquests hàbitats. Així doncs el tractament pel control de la plaga, declarat d’utilitat pública per part de l’administració catalana, busca la preservació dels boscos autòctons de Catalunya i de la biodiversitat que generen.

 

Compromesos amb la defensa de la viabilitat de la gestió forestal sostenible i en la recerca de les millors solucions per a combatre el problema, des de fa temps, juntament amb experts en l’àmbit de plagues i amb els professionals del Departament d’Agricultura, estem fent un seguiment sobre bones pràctiques i recomanacions basades en experiències que s’han dut a terme a d’altres zones com Andalusia, Balears o Sardenya, on pateixen el mateix problema i on s’han estat fent tractaments de control.

 

Amb els seus experts, s’han revisat estudis existents sobre la biologia i funcionament de la Lymantria i sobre els efectes del seu control biològic, i s’ha fet un seguiment dels danys sobre les masses arbòries. Tot i que al principi vam comptar molt amb la capacitat de rebrot i recuperació dels arbres, aviat vam tenir evidències de pèrdues milionàries degut a la mortalitat de planifolis i coníferes, l’aturada en el creixement dels arbres i la pèrdua de qualitat del suro en els arbres afectats.

 

És per això que, malgrat una postura inicial molt prudent i escèptica davant la necessitat del control biològic de la sobre població de Lymantria, hem arribat a la conclusió que, amb la prudència necessària i d’acord amb les pautes acordades amb els responsables del Parc Natural del Montnegre Corredor, el control biològic és una eina important i necessària per a l’atenuació de la població d’aquesta plaga, i un instrument eficaç per ajudar a l'autocontrol del propi sistema natural. No és un tractament d’ampli espectre com els que s’aplicaven antigament, i sobre els quals mantenim una postura contrària a la seva utilització. El producte fitosanitari que s’utilitzarà és biològic (Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki), compatible amb l’agricultura ecològica. És selectiu, afecta a  lepidòpters en una fase molt concreta del seu desenvolupament i no és nociu ni per abelles ni altres insectes. Tampoc està classificat com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics.

 

És molt senzill caure en les simplificacions ideològiques que amb el pretext de la cura del medi ambient, defensen que la  millor gestió és no actuar. La conservació no és una absència d’intervenció. Res més lluny de la realitat, aquesta és una idea criticable i altament perillosa per la sostenibilitat dels boscos en un entorn que històricament ha estat altament humanitzat.      

 

Per tot això, creiem que cal actuar amb determinació, i amb la prudència que requereix la situació, davant l’evidència dels efectes generats per una plaga, que provoca un gran desequilibri en uns boscos on la viabilitat de la seva gestió ja és compromesa, en gran part per l’abandonament de la seva gestió. És per això que ja hem fet arribar els nostres arguments al conjunt d’entitats i organitzacions que signen el manifest contrari al tractament i que les hem emplaçat a debatre aquest tema de forma rigorosa i objectiva.

    


Comparteix  Facebook Twitter Emailconsorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Plaça del Camp, 7 · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: