CA | ES | EN | FR
Notícies > L'actualitat
L'ACTUALITAT
El Consorci Forestal de Catalunya reclama al govern unitat de criteri i que inclogui els instruments de gestió forestal al nou registre de conservació de finques
19-10-2021

La gestió forestal sostenible és un conjunt d’eines i de criteris que garanteixen l’equilibri entre els usos del bosc i la preservació de la seva biodiversitat, la productivitat i la seva capacitat de regeneració. Així es reconeix a nivell internacional, tot i que el Departament d’Acció Climàtica no mostra un criteri clar en aquesta consideració. Una mostra de la manca de sensibilitat i d’un criteri prou coherent és el projecte de decret sobre el Registre de Finques amb Iniciatives de Conservació del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.


Una proposta de normativa que pretén estimular la participació dels titulars de les finques en la  seva conservació i millora, però que al fer-ho, no recull ni la importància de les directrius de gestió forestal sostenible, ni el compromís de milers de propietaris a través dels Instruments d’Ordenació Forestal (IOF).


La importància de promoure la gestió forestal sostenible integrant-hi les directrius de conservació la preveuen tant l’Estratègia Forestal Europea com l’estratègia Catalana per la biodiversitat d’aquí al 2030. Per esmenar el projecte de decret, el Consorci Forestal ha demanat que el nou text inclogui les referències obligades a la normativa forestal i als principis i estratègies vinculades a la mateixa, i que inclogui també els Instruments d’ordenació Forestal com a documents que recullen el compromís de la propietat en la conservació i millora de les seves finques. I més, quan l’aprovació d’aquest passa per la supervisió de les unitats competents en matèria de biodiversitat i d’espais naturals.

 

Una descoordinació que perjudica les iniciatives de millora del territori

 

El Consorci Forestal de Catalunya ja fa anys que es  mostra preocupat per la manca de comunicació i per les contradiccions entre les unitats responsables de les polítiques de conservació de la natura, i els equips i les polítiques de  gestió forestal sostenible. Una circumstància que perjudica als propietaris- silvicultors actius implicats en la conservació de les finques, que veuen com moltes de les seves iniciatives de millora del territori acaben sent un obstacle al seu desenvolupament, i no troben un recolzament a la gent compromesa en aquest objectiu.
 

 

El nou decret que impulsa el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, té com a finalitat principal reconèixer els compromisos de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat adquirits per les persones, per tal de poder optar a mesures de foment que promogui la Generalitat de Catalunya com ara subvencions, ajuts o beneficis fiscals. La legislació bàsica de boscos reconeix la gestió forestal sostenible com una finalitat d’interès general. I els instruments de gestió de les finques recullen explícitament els serveis ambientals o de conservació entre els seus objectius. És per això que el Consorci Forestal de Catalunya considera del tot necessari i fonamental fer extensiu aquest reconeixement a les persones que a través dels seus instruments de planificació forestal, ja fa anys han apostat per la conservació i millora del territori.
 

Els boscos mediterranis són un dels ecosistemes amb més diversitat biològica del conjunt d’Europa. Prop del 65% de Catalunya és superfície forestal. La major part d’aquesta superfície és bosc, un 80% són finques de titularitat privada i una tercera part d’aquestes finques compten ja amb un Instrument de Gestió Forestal, un document de referència que els titulars de les explotacions presenten a l’administració forestal per la seva revisió i aprovació.Comparteix  Facebook Twitter Email

Treballem amb l'Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor i amb Diputació de Barcelona per regular l'accés motoritzat al Parc
15-10-2021

La regulació de l'ús social dels espais forestals és una assignatura pendent, alhora que un problema cada cop més important per a molts propietaris forestals. Els inconvenients que comporta la manca de normativa i de recursos per posar fre a problemes de sobre freqüentació, robatoris, deteriorament d'espais singulars, etc. contrasta amb l'interès creixent del conjunt de la població en  tot tipus d'activitats que es desenvolupen al medi natural.


 


Amb l'ànim d'aportar solucions pràctiques a nivell de territori, des de l'any passat i en col·laboració amb l'Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, estem treballant amb el Parc per restringir la xarxa viària oberta a tothom a les vies indispensables, per  garantir l'accessibilitat als principals punts d'interès. Aquest és un treball que requereix de criteris clars, consensuats i que exigirà  també un esforç en tema de senyalització, de comunicació i de divulgació.

 

A la imatge, reunió entre representants de les dues associacions, l'equip del Parc del Montnegre Corredor i Joana Barber, cap de l'Oficina de Parcs de la Diputació de Barcelona

 Comparteix  Facebook Twitter Email

El Life Biorgest, a la revista de referència de la propietat forestal a Occitània
14-10-2021

El projecte Life Biorgest protagonitza un dels articles centrals de la revista Forêts d'Occitanie, la publicació del Centre Nacional de la Propietat Forestal d'aquesta regió francesa. Llegeix-lo aquíComparteix  Facebook Twitter Email

S’inicien els treballs forestals per a la millora de la producció de pinya de pi pinyer a Catalunya i fomentar la seva comercialització
01-10-2021

Els darrers mesos s’han dut a terme diversos treballs forestals en una finca de pi pinyer d’Hostalric amb l’objectiu de millorar la producció de pinyes, després que un estudi de viabilitat econòmica d’aquesta espècie conclou que a Catalunya el pi pinyer té un important potencial productiu i que, a més, les plantacions de pi pinyer són una interessant alternativa als cultius agrícoles, i per tant una opció destacable i viable per als propietaris agro-forestals.

Al mateix temps s’estan elaborant inventaris en d’altres rodals de pi pinyer on properament s’iniciaran tractaments d’aclarida selectiva, per tal d´augmentar la vitalitat i rendiment productiu dels pins.


L’efectivitat dels empelts per a augmentar la producció de pinya

L’informe que avala la viabilitat de l´aprofitament de pinya del pi pinyer, així com els treballs forestals, s’han fet en el marc del projecte Quality Pinea. Aquest té per objectiu reactivar el sector pinyer a Catalunya i a la regió francesa dels Pirineus Orientals, amb el foment de la producció i comercialització de pinya i pinyó locals, així com de les activitats econòmiques associades a l’aprofitament i gestió d’aquestes masses i plantacions. I per a fer-ho s’han estudiat diverses alternatives per millorar les tècniques utilitzades per l’aprofitament de la pinya, i en una segona fase també es contempla la transferència al sector forestal dels resultats obtinguts.

En aquest sentit, els empelts s’han mostrat com una eina molt efectiva per avançar l´inici de producció de pinya fins a 10 anys.

 

Quality Pinea és un projecte coordinat per la Cooperativa Serveis Forestals, amb la participació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) d’Occitània, a França.

 

L’informe revela un potencial productiu molt elevat

Es calcula que només a Catalunya hi ha unes 38.000 hectàrees de pi pinyer, amb un potencial productiu de pinya de 500 quilos per hectàrea, segons l’informe que s’ha elaborat, tenint en compte un conjunt de variables com l’altitud en què es troben els boscos, la pluviometria i la temperatura mitjana. En un sector regulat, aquest producte posat al mercat suposaria un volum de negoci de 5 milions d’euros, però la realitat és que els propietaris forestals no treuen cap rendiment dels seus boscos. Els motiu són, d’una banda, la falta de regulació i el pillatge de pinyes, una pràctica molt estesa i que acaba col·locant-les al mercat negre i sense cap mena de control, i de l’altra els perjudicis causats per plagues, com la xinxa americana del pi que ataca les pinyes joves, i els efectes de les sequeres que pateixen els boscos mediterranis.

 

 

Posicionar el pinyó com un dels productes més representatius i preuats del bosc mediterrani

 

El projecte també aborda alguns dels reptes relatius a la producció i aprofitament del pinyó, un producte que a més de les baixes precipitacions i  les plagues també es troba molt castigat per la competència de pinyons asiàtics, de més baixa qualitat però comercialitzats a preu molt més baixos. Amb aquest context, la producció i aprofitament de pinyó es troba actualment molt per sota del seu potencial.

 

En aquest sentit, el projecte Quality Pinea busca un enfocament doble per afrontar la problemàtica: d’una banda el sectorial, ja que hi participen persones i entitats productores, empreses d’aprofitament i transformació, i també centres de recerca i administració. Per l’altra, l’abordatge transfronterer i mediterrani, per això es treballa en col·laboració amb el Centre Regional de la Propietat Forestal d’Occitània (CRPF Occitanie), entitat que treballa a la regió francesa dels Pirineus Orientals, on també hi ha un interès creixent en l’increment i millora de la producció i la regulació de l’aprofitament del pinyó.Comparteix  Facebook Twitter Email

Descarrega't la Memòria 2020 del Consorci Forestal de Catalunya
29-09-2021

Ja us podeu descarregar la Memòria 2020 del Consorci Forestal de Catalunya. En ella hi destaquem les principals accions de l’entitat, representant del col·lectiu de propietaris forestals privats de Catalunya, implicats en la gestió del bosc.


Com en tots els àmbits el 2020 ha estat un any complicat. L’esclat de la pandèmia per la Covid-19 ha posat potes enlaire totes les estructures i organitzacions professionals, i el sector forestal no n’ha quedat al marge. Malgrat totes les restriccions de mobilitat i la dificultat d’avançar en algunes àrees, des del Consorci Forestal de Catalunya hem treballat dur per a seguir amb els projectes engegats, adaptar-los a les circumstàncies i fins i tot n’hem engegat de nous.


A la Memòria veureu que el Consorci Forestal i els seus socis, silvicultors i gestors de boscos, han demostrat el seu esforç i compromís en la gestió forestal sostenible, en la defensa dels drets de la propietat forestal i de les polítiques que fomenten un just reconeixement a la tasca dels silvicultors. Una lluita compartida amb d’altres institucions amb les quals col·laborem, i que també queden reflectides en aquest document que ara us presentem.

Esperem que la gaudiu!

 

Descarrega-te-la aquíComparteix  Facebook Twitter Email

Taula de Preus de la Fusta
27-09-2021

El 16 de setembre vam celebrar una edició avançada de la Taula de Preus de la fusta de la Llotja de Vic. L’avançament de dita Taula (inicialment prevista per finals d’octubre) era prou evident i necessària, i és que els moviments del preu de la fusta d’aquests darrers mesos a nivell nacional i internacional requerien d’una actualització urgent. Més informacióComparteix  Facebook Twitter Email

Oberta la inscripció al Curs d’Especialització en Gestió forestal naturalística i Gestió de boscos mixtos per a l’adaptació al canvi climàtic
08-09-2021


Fins el 20 de setembre estan obertes les inscripcions al  Curs d'Especialització en Gestió forestal naturalística i Gestió de boscos mixtos per a l'adaptació al canvi climàtic.

Es farà els dies 6, 7, 14 i 15 d’octubre i presentarà diferents aproximacions silvícoles de referència per abordar els reptes de gestionar el bosc per adaptar-lo al canvi climàtic i la conservació i millora de la biodiversitat, en el marc dels projectes Life BIORGEST i Life MixForChange.

 


El curs combina la part teòrica mitjançant sessions online amb la part pràctica amb visites a diferents rodals on s'han dut a terme diferents actuacions silvícoles, que seran comentades tant per diferents experts com pels professionals que les van planificar i executar.
 

Està especialment indicat per a personal tècnic o docent, relacionat amb la gestió forestal.


Programa del curs i inscripcions aquíComparteix  Facebook Twitter Email

La Consellera Jordà reconeix la necessitat d'incrementar el recolzament al sector forestal i d'explicar-lo millor al conjunt de la societat
03-09-2021

El 30 d’agost el Consorci Forestal de Catalunya, juntament amb les principals entitats que aglutinen les organitzacions més representatives del sector forestal a casa nostra, va tenir una primera reunió de treball amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i el seu equip.


Des de la nostra organització valorem positivament la trobada. Tot i que deguts als molts  temes a tractar  no va ser possible concretar i posar un calendari de treball, sí que vam copsar la voluntat i el compromís de la consellera de posar-se al costat del sector per esmenar temes importants i urgents que requereixen de la seva atenció. Entre ells, obrir una nova etapa de diàleg i acord per integrar les polítiques de conservació a les polítiques ambientals.


Part important de les demandes que des del conjunt del sector hem fet a la conselleria van precisament en aquesta direcció i es concreten en la necessitat de:
 

- Convertir al Centre de la Propietat Forestal en l’únic interlocutor pels boscos públics i privats, en una segona etapa avançar cap a una Agència de Boscos per millorar l’eficiència i eficàcia de l’administració forestal i per incloure en la governança de la mateixa als principals actors del sector.

- Millorar la governança dels espais naturals protegits. Quelcom que juntament amb la creació d’un espai de diàleg i acord entre l’administració conservacionista, l’administració forestal i el sector privat, és un compromís recollit en l’estratègia Catalana de la Biodiversitat 2030.

- Millorar el finançament de les polítiques del bosc. Amb aspectes com el recolzament a la mecanització dels treballs forestals i l’establiment de bonificacions fiscals per inversions en gestió forestal sostenible, són prioritats compartides pel conjunt del sector.

- Millora de la competitivitat de les empreses de treballs forestals.

- Regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

- I altres aspectes que, tot i ser molt més concrets, considerem que dibuixen un autèntic programa de política forestal.
 

L’abast dels temes a tractar sí que va portar a concretar el compromís de tenir una primera Taula Intersectorial Forestal abans d’acabar el mes de setembre. Esperem i treballarem perquè la recuperació d’aquesta taula de diàleg serveixi per anar treballant i aprofundint en tots i cadascun dels punts.Comparteix  Facebook Twitter Email

La tercera reunió del comitè internacional d'experts de l'Índex de Biodiversitat Potencial permet avançar en la concreció d'aquest Índex
30-08-2021

En el marc del projecte Life Biorgest el passat mes de juliol es va celebrar per videoconferència la tercera reunió de Comitè Internacional d'Experts de l'Índex de Biodiversitat Potencial (IBP). Va reunir a experts de diverses regions mediterrànies (Catalunya, França, Líban) per debatre sobre les últimes modificacions a realitzar a l'IBP, en particular sobre els factors “Continuïtat temporal de l'estat boscós” i Dendromicrohábitats.


Durant la reunió es van presentar les principals conclusions de la revisió bibliogràfica realitzada per C. Emberger sobre el factor "Continuïtat temporal de l'estat boscós".
 

L'estudi es va centrar en tres qüestions:

-Adaptació del factor en les diferents zones mediterrànies: els resultats per país (data de la condició mínima d'arbrat, documents de referència) s'agruparan en una taula resum.
 

-Integració de les pertorbacions relacionades amb les plantacions en la puntuació: pertorbacions fortes impacten al terra i a les espècies forestals associades, de manera que les plantacions en terrenys forestals amb llarga tradició forestal i en les que els treballs de preparació del terreny s’hagin realitzat en la totalitat de la superfície, es tindran en compte en la puntuació de l'IBP, rebaixant la puntuació de 5 a 2.
 

-La influència del paisatge circumdant en els boscos recents: aquesta influència ja no es té en compte en la puntuació per mantenir la coherència amb les especificacions de l'IBP, que no inclou els rodals dels voltants.
 

El factor "Arbres vius portadors de dendromicrohabitats" utilitza una nova tipologia basada en la tipologia de referència de dendromicrohabitats a nivell europeu (Larrieu et al. 2018). Durant la trobada, P. Gonin va presentar un estudi sobre l'impacte del canvi de tipologia en la puntuació amb l'anàlisi de tres xarxes compostes per una àmplia mostra de boscos europeus, amb més de 167 registres en 178 ha i més de 5.000 arbres portadors de dendromicrohabitats. Aquesta anàlisi va conduir a una lleugera modificació del sistema de puntuació, obtenint ara la puntuació màxima de 5 amb 8 arbres / ha portadors de dendromicrohabitats en lloc de 6 arbres / ha.

Les conclusions d'aquesta 3a reunió estaran disponibles a la web del projecte Life Biorgest. Les qüestions a seguir debatent (estratificació vertical) o que no s'han abordat seran discutides en una propera reunió programada per al divendres 17 de setembre per videoconferència.Comparteix  Facebook Twitter Email

Ajuts als espais naturals, als hàbitats i les espècies. Any 2022
24-08-2021

Convocatòria anticipada de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. Més informacióComparteix  Facebook Twitter Email

Es publica el llibre de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera 2021
27-07-2021

S'ha publicat, en català i castellà, el llibre de les XXXVIII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, que s'han fet en línia del 16 d'abril al 4 de juny de 2021.

El llibre recull les ponències d’aquesta edició d'unes jornades tècniques que, amb el pas de les diferents edicions, s’han consolidat com a referència pel que fa a formació i transferència de coneixement en el sector forestal.Comparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal de Catalunya alerta que l’abandonament de la gestió forestal és el gran repte a abordar per prevenir incendis catastròfics
26-07-2021

Les darreres setmanes s’han succeït una sèrie d’incendis forestals importants a Catalunya, especialment greus a la Conca de Barberà i Anoia, Parc Natural del Cap de Creus, al massís del Montgrí, Martorell i Castellví de Rosanes. Des del Consorci Forestal de Catalunya, que agrupa propietaris, agrupacions forestals i silvicultors feliciten al conjunt de cossos d’emergència que han treballat en l’extinció d’aquests incendis (Bombers, ADF, Agents Rurals, Protecció Civil, Mossos d’Esquadra i Policia Local) que han treballat intensament per evitar conseqüències més greus.


A Catalunya el 80% de la superfície de boscos està sense gestionar
 

Aquests incendis s’estan produint en un estiu especialment sec i calorós a Catalunya, i la majoria d’ells s’han succeït en zones poblades, fet que ha posat en relleu la importància de la prevenció de focs forestals. Des del Consorci Forestal de Catalunya alerten que l’abandonament de la gestió forestal és el gran repte per prevenir incendis catastròfics. Des de l’entitat recorden que per evitar que aquests episodis esdevinguin grans incendis forestals és fonamental el recolzament a la gestió forestal de propietaris particulars i pagesos, ja que els boscos acumulen excedents de fusta en un territori on al 80% de la superfície s’ha abandonat la gestió. Una acumulació de combustible que converteix en perilloses, i a vegades impossible, les tasques d’extinció d’incendis per part dels equips d’emergència.


L’entitat demana que la fusta cremada es retiri aquesta tardor per facilitar la regeneració dels boscos


En plena campanya d’estiu, i amb un risc d’incendis molt elevat a la major part del país, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Medi Rural, Teresa Jordà, ha anunciat l’impuls d’un pla plurianual de prevenció d’incendis a Catalunya, dotat amb 60 milions d’euros. Una bona notícia pel sector en matèria de prevenció d’incendis, i el Consorci Forestal de Catalunya demana que des del govern es recolzi als propietaris forestals per poder començar el més aviat possible les tasques de retirada de fusta cremada, així com el tractament de les superfícies arbrades afectades pels incendis. L’entitat considera que la fusta cremada s’ha de poder retirar aquesta mateixa tardor, per facilitar la regeneració dels espais arrasats pel foc, ja que si no s’executen els treballs de seguida la recuperació de la vegetació serà molt més lenta.

 

Des del Consorci Forestal s’han posat en contacte amb la conselleria per conèixer més a fons el nou pla d’ajuts a la prevenció d’incendis que es desenvoluparà els propers quatre anys, una iniciativa molt ben rebuda pel sector però que cal treballar conjuntament.Comparteix  Facebook Twitter Email

El projecte Quality Pinea i la Cooperativa Serveis Forestals us assessoren gratuïtament per potenciar la producció de pinyons a la vostra finca
25-07-2021

Si sou propietaris o gestors forestals des del projecte Quality Pinea i la Cooperativa Serveis Forestals us assessorem gratuïtament a l’hora de potenciar la productivitat de pinyons a la vostra finca. Us podem oferir assessorament personalitzat per fer noves plantacions de pi pinyer, empelts, la posada en producció d’una massa forestal amb pi pinyer, així com desenvolupar els sistemes de recol·lecció de pinyes més adequats segons la finca i ajudar-vos en la comercialització tant de les pinyes com els pinyons.


Tant si sou particulars com empreses demaneu-nos assessorament sense compromís, i us proposarem la millor fórmula per activar la producció de pinyons a casa vostra.

Envieu aquest formulari o contacteu amb la Cooperativa a través de cooperativa@forestal.cat o trucant al 972 842 708.

Aquest assessorament gratuït s'ofereix en el marc del projecte Quality Pinea, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014 a 2020).Comparteix  Facebook Twitter Email

Un projecte liderat per la propietat forestal activa és destacat per la Unió Europea en la trobada anual de projectes LIFE
13-07-2021

El Life Biorgest, coordinat pel Consorci Forestal de Catalunya, ha estat escollit com un dels projectes que la Unió Europea ha presentat enguany a la Life Connectivity Platform Meeting. El Life Biorgest ha estat, juntament amb el Life Alnus, amfitrió d’aquesta conferència anual del programa LIFE, que s’ha plasmat en un extens informe d’àmbit europeu, i en què el projecte de millora de la biodiversitat en boscos mediterranis ha destacat per tenir entre els seus objectius la identificació de mecanismes innovadors de finançament i recolzament a la propietat forestal.

 

Assegurar el finançament per a la conservació i millora de la biodiversitat és, precisament, l’aspecte que més ha subratllat l’informe de la Unió Europea, posant en valor que el Life Biorgest treballa per a la millora de les polítiques de conservació i creació d’incentius pels titulars dels terrenys.

L’informe destaca que aquestes mesures de compensació continuades són fonamentals per a la sostenibilitat a llarg termini, involucrant els propietaris dels terrenys en la seva conservació.Comparteix  Facebook Twitter Email

Trobada amb Anna Sanitjas, directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
12-07-2021

El 7 de juliol vam tenir la primera trobada amb Anna Sanitjas, enginyera de forest i coneixedora del sector forestal, gràcies a la seva trajectòria professional en l’àmbit públic i privat, i com a degana del Col·legi d’Enginyers de Forests a Catalunya.

La trobada va servir per tenir un primer contacte i un intercanvi d’impressions sobre les prioritats en tema forestal per aquesta legislatura.


Des del Consorci Forestal vam fer èmfasi en molts dels punts sobre els que portem temps treballant:
 

- Modernitzar l’administració forestal i el suport als silvicultors convertint el Centre de la Propietat en la única administració forestal a Catalunya.

- Recuperar el suport econòmic a la gestió forestal sostenible creant el Fons Forestal de Catalunya, dotant-lo econòmicament i creant incentius fiscals per incentivar els responsables de la gestió.

- Revisar i aprovar el Pla General de Política Forestal per donar coherència i reforçar l’acció del Govern en matèria forestal.

- Millorar la coordinació amb els responsables de les polítiques de conservació de la biodiversitat.


Sanitjas va manifestar la seva coincidència en moltes d’aquestes prioritats i va afegir l’encaix dels boscos dins la nostra estratègia de la bioeconomia, així com la necessitat de posar Catalunya com a referent internacional en matèria de prevenció d’incendis com a prioritats del nou departament.Comparteix  Facebook Twitter Email

S'instal·len caixes niu per a ratpenats per potenciar el seu hàbitat als boscos
30-06-2021

Hem publicat un nou butlletí electrònic de notícies amb tota l'actualitat del projecte Life Biorgest, el pots consultar aquí.
Hi trobaràs informació de les últimes actuacions, com la instal·lació de caixes niu per a potenciar l'hàbitat dels ratpenats als boscos, o les captures d'escolítids per avaluar l'eficàcia de les pràctiques que relacionem amb la millora de la biodiversitat associades a la fusta morta.Comparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal reivindica la regulació de l'aprofitament dels productes no fusters per lluitar contra el furtivisme
18-06-2021

El Consorci Forestal ha sortit de nou en defensa d’una regulació específica de l'aprofitament dels productes no fusters (llentiscle, pinyes, bruc, bolets...) davant del negoci il·legal que s’organitza al voltant de la seva explotació, en detriment de tots els drets dels propietaris forestals i dels greus perjudicis que es provoquen als boscos.


Amb declaracions del secretari general del Consorci Forestal, Joan Rovira, el Diari de Girona recull en aquest reportatge la problemàtica que pateixen els boscos catalans amb l’espoli del llentiscle, que només es pot combatre amb una llei estatal del 2003 que en la majoria de casos deixa sense efecte les grans destrosses que els furtius fan a les finques per extreure’n aquesta planta que després comercialitzen.
Des del Consorci Forestal es confia que amb la nova Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es doni impuls a una nova normativa, que d’altra banda ja està contemplat desenvolupar en el marc del Pla Forestal espanyol.Comparteix  Facebook Twitter Email

Assemblea General de Forestal de Catalunya SCCL el 30 de juny
17-06-2021

El 30 de juny a les 17h es celebrarà l'Assemblea General de Forestal de Catalunya SCCL, en format telemàtic.

Els socis de la Cooperativa rebran per correu electrònic l'ordre del dia de l'Assemblea i l'enllaç per a la connexió.Comparteix  Facebook Twitter Email

El president del Consorci Forestal defensa la regulació de l'ús social dels boscos, en una entrevista amb Josep Cuní a la Cadena SER
17-06-2021

El president del Consorci Forestal, Rosendo Castelló, ha estat entrevistat per Josep Cuní al programa matinal de la Cadena SER, per avaluar l'estat dels boscos catalans en l'inici de la campanya de prevenció d'incendis.


Castelló ha defensat la tasca dels silvilcultors en la funció de manteniment dels boscos i ha repassat alguns aspectes d'actualitat com la necessitat de regular l'ús social del bosc. També ha destacat la urgència d'impulsar polítiques que afavoreixin la gestió forestal sostenible, com a instrument per a combatre els efectes del canvi climàtic, entre d'altres amenaces que afecten als boscos de Catalunya.
Podeu escoltar l'entrevista aquí.Comparteix  Facebook Twitter Email

Prop de mig miler de persones participen a les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera
11-06-2021

Aquest mes de juny ha conclòs la 38a edició de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, que s'han fet íntegrament en línia i han comptat amb la participació de gairebé mig miler de persones.
Ben aviat publicarem el llibre d'aquesta edició, que recollirà  les principals idees debatudes i les conclusions de cadascuna de les vuit jornades.

Mentrestant, podeu recuperar els vídeos de cadascuna de les jornades, així com consultar la documentació que els ponents han presentat. Trobareu tota la informació aquíComparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal dona suport a la fira de la bioconstrucció i l’eficiència energètica
11-06-2021

Aquest divendres hem estat presents a jornada inaugural de FirHabitat, la fira de la bioconstrucció i de l’eficiència energètica que es celebra a Avià (Berguedà) durant tot el cap de setmana.


 


Representants de la Cooperativa Serveis Forestals i l’agrupació forestal del Montnegre Corredor han aprofitat la jornada per presentar el projecte SingularWood, que té per objectiu facilitar la comercialització i donar un valor afegit a les fustes dels nostres boscos amb característiques especials i singulars.

 Comparteix  Facebook Twitter Email

Manual didàctic de la gestió de la sureda
10-06-2021

Aquest manual, escrit per Josep M Tusell i Rosa M Garcia, vol ser una referència de gestió pels gestors i propietaris de boscos d’alzina surera a Catalunya. Pretén definir un model de gestió silvícola, per tal de garantir la persistència, conservació i producció d’aquests ecosistemes mediterranis tant singulars, doncs les suredes contenen una rica biodiversitat tant en flora com en fauna silvestre. Consulteu-lo aquí.Comparteix  Facebook Twitter Email

El Consorci Forestal de Catalunya veu positiu que el nou govern unifiqui en una sola conselleria les competències en gestió del medi natural
25-05-2021

El Consorci Forestal de Catalunya ha mostrat la seva satisfacció per la posada en marxa del nou govern de Catalunya, que unifica en una sola conselleria les competències en gestió del medi natural. Teresa Jordà és a partir d’avui la titular de la nova conselleria d'Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació, una cartera que agrupa els camps d’actuació política dividits fins la passada legislatura entre la conselleria de Territori i Sostenibilitat i la d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Pesca.

 

El president del Consorci Forestal, Rosendo Castelló, ja s’ha posat en contacte amb Jordà per felicitar-la pel nou nomenament i ha ofert la col·laboració de la institució que presideix per treballar plegats en la modernització i activació del sector per la lluita contra la crisis climàtica, la prevenció dels grans incendis forestals i la millora de la biodiversitat, uns compromisos assumits plenament pels propietaris de boscos particulars de Catalunya.
 

Ja en l’anterior legislatura Jordà va mostrar molt bona sintonia amb el sector forestal català, assistint fins i tot a l’assemblea anual del Consorci Forestal a Santa Pau el 2019 on va manifestar la necessitat d’unificar competències, assumint que la dispersió en la presa de decisions polítiques suposa un increment de conflictes a nivell de gestió.
 

Així doncs, l’anunci de la creació de la nova conselleria amb Jordà al capdavant ha traslladat confiança al conjunt dels propietaris forestals, que gestionen el 77% dels boscos de Catalunya aplicant models de silvicultura com el millor recurs a curt termini per lluitar contra els efectes del canvi climàtic. I al mateix temps, fomenten la conservació de la biodiversitat, creant llocs de treball i economia a les zones rurals.Comparteix  Facebook Twitter Email

Curs de peladors de suro
21-05-2021

Del 21 al 23 de juny tindrà lloc una nova edició del curs de pelador de suro, a Cassà de la Selva. Les tres jornades seran de 8 a 17h i té un cost de 32 €. Atenció, només hi ha 12 places per al curs! Precisament el fet de ser un grup reduït permet fer un seguiment individualitzat i aprendre diferents metodologies de treball. Més informacióComparteix  Facebook Twitter Email

Els propietaris forestals recorren al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el Pla de protecció del medi natural i paisatge de l’Alta Garrotxa
16-04-2021

Les set organitzacions signants lamenten que s’imposi un model de governança que exclou la societat civil del territori i posa en risc les activitats tradicionals respectuoses amb el medi natural i la vida rural. Clica el titular per ampliar la notícia.


 

Set de les principals organitzacions de propietaris forestals catalanes, amb el Consorci Forestal de Catalunya, han interposat de manera conjunta un recurs contenciós administratiu contra el Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa. El Pla va ser aprovat el 9 de febrer en acord de govern de la Generalitat, i les entitats han interposat el recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en considerar que la normativa s’ha adoptat sense donar resposta a moltes de les al·legacions presentades des del territori, amb l’ànim de contribuir a resoldre la problemàtica d’aquesta zona natural tan sensible, i que compromet la seva gestió de futur.

Les entitats lamenten que ni el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ni el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, hagin complert els compromisos que van assumir amb el col·lectiu de propietaris de finques agrícoles i forestals, amb qui van pactar discutir detingudament les seves al·legacions.

Si bé se n’han acceptat algunes, el document continua sense abordar greus problemàtiques de fons, en un territori d’actuació en què el 90% de la superfície és agrícola i forestal. Les entitats forestals lamenten la visió urbana del Pla, que no recolza el manteniment d’activitats econòmiques tradicionals i sostenibles, ni

promou la fixació de gent en un territori cada vegada més despoblat.

Consideren que el Pla s’entossudeix a imposar un model de governança sense contemplar cap participació efectiva dels propietaris forestals, contravenint fins i tot els acords pactats encara no fa tres anys en l’Estratègia del patrimoni natural i de biodiversitat impulsada per la pròpia Generalitat de Catalunya.

 

Sense vetllar per les activitats tradicionals la biodiversitat decaurà

 

Precisament la conservació de la biodiversitat, que és un dels aspectes que diu defensar el Pla, és un dels factors que més es vulnera amb la nova norma, ja que no es fomenten i ni tan sols es defensen les activitats tradicionals que són les que han conformat el paisatge natural que té actualment l’Alta Garrotxa. Parlem d’activitats com la silvicultura i l’aplicació d’una gestió forestal sostenible que cuida els boscos, de la ramaderia extensiva i fins i tot de la tan necessària caça controlada d’algunes espècies per mantenir un equilibri en l’ecosistema natural i controlar alguns riscos sanitaris. Els silvicultors es mostren molt preocupats per la deixadesa en aquest àmbit, i consideren que sense la preservació d’aquestes activitats la biodiversitat del territori es pot veure greument afectada.

Les entitats que han presentat el contenciós de forma conjunta són el Consorci Forestal de Catalunya, el Moviment País Rural, i les associacions de propietaris forestals de la Vall de Camprodon, l’Alta Garrotxa, la Vall d’en Bac, Montnegre i Corredor i de Sant Hilari Sacalm. Totes elles, malgrat que el seu àmbit d’actuació no sigui a la Garrotxa, mostren la seva preocupació pel fet que el govern tingui intenció d’implantar aquest model de gestió a d’altres espais naturals de Catalunya. Per això fan costat a les associacions de propietaris afectades ara per aquest Pla, i defensen que el model a seguir ha de ser el de la cogovernança entre el sector públic i els propietaris privats.

 

 

Mobilització massiva dels silvicultors de la Garrotxa

 

Ja fa temps que els silvicultors de la Garrotxa estan en alerta davant del perill de desenvolupar aquest Pla de protecció durant les properes dècades, i fa dos anys ja es van mobilitzar conjuntament amb altres associacions de propietaris forestals per presentar una esmena a la totalitat a la proposta de Llei. Aleshores es va argumentar que aquesta ja partia d’una diagnosi deficient, apostant per una renaturalització del territori, sense tenir en compte el paper i la necessitat de recolzament a les activitats tradicionals i a les persones que hi vieun.

 

Amb aquest recurs contenciós administratiu les entitats forestals emplacen al nou Govern que s’ha de formar en les properes setmanes a escoltar i a no menystenir els propietaris forestals sobre les qüestions que afecten els boscos de Catalunya, i en aquest sentit promouran les accions que siguin oportunes per tal de fer-se escoltar.


 Comparteix  Facebook Twitter Email

1 2 3 4

consorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Plaça del Camp, 7 · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: