CA | ES | EN | FR
L'Associació > Què fem?
  • IMPULSEM la gestió sostenible i la dinamització de l’activitat econòmica vinculada al bosc, com a prioritats per fer possible la seva conservació i millora.
  • AVANCEM en la valoració i compensació dels béns i serveis sense mercat del bosc com a camí necessari per a la seva gestió i conservació.
  • REIVINDIQUEM la propietat forestal privada i familiar com un valor per la millora de la gestió i conservació del bosc.
  • DEFENSEM als/les socis/es per la defensa dels seus interessos i pel desenvolupament de la seva activitat.
  • COL·LABOREM amb la indústria, empreses i professionals, administració pública i altres agents, per millorar l’organització del sector.
  • MANTENIM una política activa de comunicació per facilitar el coneixement de la realitat i necessitats del bosc i per millorar la percepció social vers la seva gestió i vers el paper del silvicultor.
  • ORIENTEM I VIGILEM la tasca normativa de les administracions canalitzant les propostes del sector.
  • PROMOVEM projectes i propostes per la millora de la competitivitat i de la conservació de les explotacions i/o finques forestals.

consorci(@)forestal.cat | Avís legal | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Plaça del Camp, 7 · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: