CA | ES | EN | FR
THE PRESENT
El Consorci Forestal de Catalunya reclama al govern unitat de criteri i que inclogui els instruments de gestió forestal al nou registre de conservació de finques
19-10-2021

La gestió forestal sostenible és un conjunt d’eines i de criteris que garanteixen l’equilibri entre els usos del bosc i la preservació de la seva biodiversitat, la productivitat i la seva capacitat de regeneració. Així es reconeix a nivell internacional, tot i que el Departament d’Acció Climàtica no mostra un criteri clar en aquesta consideració. Una mostra de la manca de sensibilitat i d’un criteri prou coherent és el projecte de decret sobre el Registre de Finques amb Iniciatives de Conservació del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.


Una proposta de normativa que pretén estimular la participació dels titulars de les finques en la  seva conservació i millora, però que al fer-ho, no recull ni la importància de les directrius de gestió forestal sostenible, ni el compromís de milers de propietaris a través dels Instruments d’Ordenació Forestal (IOF).


La importància de promoure la gestió forestal sostenible integrant-hi les directrius de conservació la preveuen tant l’Estratègia Forestal Europea com l’estratègia Catalana per la biodiversitat d’aquí al 2030. Per esmenar el projecte de decret, el Consorci Forestal ha demanat que el nou text inclogui les referències obligades a la normativa forestal i als principis i estratègies vinculades a la mateixa, i que inclogui també els Instruments d’ordenació Forestal com a documents que recullen el compromís de la propietat en la conservació i millora de les seves finques. I més, quan l’aprovació d’aquest passa per la supervisió de les unitats competents en matèria de biodiversitat i d’espais naturals.

 

Una descoordinació que perjudica les iniciatives de millora del territori

 

El Consorci Forestal de Catalunya ja fa anys que es  mostra preocupat per la manca de comunicació i per les contradiccions entre les unitats responsables de les polítiques de conservació de la natura, i els equips i les polítiques de  gestió forestal sostenible. Una circumstància que perjudica als propietaris- silvicultors actius implicats en la conservació de les finques, que veuen com moltes de les seves iniciatives de millora del territori acaben sent un obstacle al seu desenvolupament, i no troben un recolzament a la gent compromesa en aquest objectiu.
 

 

El nou decret que impulsa el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, té com a finalitat principal reconèixer els compromisos de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat adquirits per les persones, per tal de poder optar a mesures de foment que promogui la Generalitat de Catalunya com ara subvencions, ajuts o beneficis fiscals. La legislació bàsica de boscos reconeix la gestió forestal sostenible com una finalitat d’interès general. I els instruments de gestió de les finques recullen explícitament els serveis ambientals o de conservació entre els seus objectius. És per això que el Consorci Forestal de Catalunya considera del tot necessari i fonamental fer extensiu aquest reconeixement a les persones que a través dels seus instruments de planificació forestal, ja fa anys han apostat per la conservació i millora del territori.
 

Els boscos mediterranis són un dels ecosistemes amb més diversitat biològica del conjunt d’Europa. Prop del 65% de Catalunya és superfície forestal. La major part d’aquesta superfície és bosc, un 80% són finques de titularitat privada i una tercera part d’aquestes finques compten ja amb un Instrument de Gestió Forestal, un document de referència que els titulars de les explotacions presenten a l’administració forestal per la seva revisió i aprovació.Comparteix  Facebook Twitter Email

Treballem amb l'Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor i amb Diputació de Barcelona per regular l'accés motoritzat al Parc
15-10-2021

La regulació de l'ús social dels espais forestals és una assignatura pendent, alhora que un problema cada cop més important per a molts propietaris forestals. Els inconvenients que comporta la manca de normativa i de recursos per posar fre a problemes de sobre freqüentació, robatoris, deteriorament d'espais singulars, etc. contrasta amb l'interès creixent del conjunt de la població en  tot tipus d'activitats que es desenvolupen al medi natural.


 


Amb l'ànim d'aportar solucions pràctiques a nivell de territori, des de l'any passat i en col·laboració amb l'Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor, estem treballant amb el Parc per restringir la xarxa viària oberta a tothom a les vies indispensables, per  garantir l'accessibilitat als principals punts d'interès. Aquest és un treball que requereix de criteris clars, consensuats i que exigirà  també un esforç en tema de senyalització, de comunicació i de divulgació.

 

A la imatge, reunió entre representants de les dues associacions, l'equip del Parc del Montnegre Corredor i Joana Barber, cap de l'Oficina de Parcs de la Diputació de Barcelona

 Comparteix  Facebook Twitter Email

El Life Biorgest, a la revista de referència de la propietat forestal a Occitània
14-10-2021

El projecte Life Biorgest protagonitza un dels articles centrals de la revista Forêts d'Occitanie, la publicació del Centre Nacional de la Propietat Forestal d'aquesta regió francesa. Llegeix-lo aquíComparteix  Facebook Twitter Email

S’inicien els treballs forestals per a la millora de la producció de pinya de pi pinyer a Catalunya i fomentar la seva comercialització
01-10-2021

Els darrers mesos s’han dut a terme diversos treballs forestals en una finca de pi pinyer d’Hostalric amb l’objectiu de millorar la producció de pinyes, després que un estudi de viabilitat econòmica d’aquesta espècie conclou que a Catalunya el pi pinyer té un important potencial productiu i que, a més, les plantacions de pi pinyer són una interessant alternativa als cultius agrícoles, i per tant una opció destacable i viable per als propietaris agro-forestals.

Al mateix temps s’estan elaborant inventaris en d’altres rodals de pi pinyer on properament s’iniciaran tractaments d’aclarida selectiva, per tal d´augmentar la vitalitat i rendiment productiu dels pins.


L’efectivitat dels empelts per a augmentar la producció de pinya

L’informe que avala la viabilitat de l´aprofitament de pinya del pi pinyer, així com els treballs forestals, s’han fet en el marc del projecte Quality Pinea. Aquest té per objectiu reactivar el sector pinyer a Catalunya i a la regió francesa dels Pirineus Orientals, amb el foment de la producció i comercialització de pinya i pinyó locals, així com de les activitats econòmiques associades a l’aprofitament i gestió d’aquestes masses i plantacions. I per a fer-ho s’han estudiat diverses alternatives per millorar les tècniques utilitzades per l’aprofitament de la pinya, i en una segona fase també es contempla la transferència al sector forestal dels resultats obtinguts.

En aquest sentit, els empelts s’han mostrat com una eina molt efectiva per avançar l´inici de producció de pinya fins a 10 anys.

 

Quality Pinea és un projecte coordinat per la Cooperativa Serveis Forestals, amb la participació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) d’Occitània, a França.

 

L’informe revela un potencial productiu molt elevat

Es calcula que només a Catalunya hi ha unes 38.000 hectàrees de pi pinyer, amb un potencial productiu de pinya de 500 quilos per hectàrea, segons l’informe que s’ha elaborat, tenint en compte un conjunt de variables com l’altitud en què es troben els boscos, la pluviometria i la temperatura mitjana. En un sector regulat, aquest producte posat al mercat suposaria un volum de negoci de 5 milions d’euros, però la realitat és que els propietaris forestals no treuen cap rendiment dels seus boscos. Els motiu són, d’una banda, la falta de regulació i el pillatge de pinyes, una pràctica molt estesa i que acaba col·locant-les al mercat negre i sense cap mena de control, i de l’altra els perjudicis causats per plagues, com la xinxa americana del pi que ataca les pinyes joves, i els efectes de les sequeres que pateixen els boscos mediterranis.

 

 

Posicionar el pinyó com un dels productes més representatius i preuats del bosc mediterrani

 

El projecte també aborda alguns dels reptes relatius a la producció i aprofitament del pinyó, un producte que a més de les baixes precipitacions i  les plagues també es troba molt castigat per la competència de pinyons asiàtics, de més baixa qualitat però comercialitzats a preu molt més baixos. Amb aquest context, la producció i aprofitament de pinyó es troba actualment molt per sota del seu potencial.

 

En aquest sentit, el projecte Quality Pinea busca un enfocament doble per afrontar la problemàtica: d’una banda el sectorial, ja que hi participen persones i entitats productores, empreses d’aprofitament i transformació, i també centres de recerca i administració. Per l’altra, l’abordatge transfronterer i mediterrani, per això es treballa en col·laboració amb el Centre Regional de la Propietat Forestal d’Occitània (CRPF Occitanie), entitat que treballa a la regió francesa dels Pirineus Orientals, on també hi ha un interès creixent en l’increment i millora de la producció i la regulació de l’aprofitament del pinyó.Comparteix  Facebook Twitter Email


consorci(@)forestal.cat | Disclaimer | RGPD
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Plaça del Camp, 7 · Tel./Fax 973 48 13 29
Members of: