CA | ES | EN | FR
L'ACTUALITAT
La reivindicació d'incentius fiscals per a la gestió forestal sostenible entre les principals línies estratègiques de COSE per al proper any
27-06-2016
El secretari General de Consorci Forestal de Catalunya va participar el cap de setmana del 2 i 3 de juny a l'Assemblea General de la Confederació d'Organitzacions de Silvicultors d'Espanya (COSE), que va tenir lloc a la població de Viveiro (Galícia) en el marc d'unes jornades de foment de l'associacionisme.
A banda d'analitzar els aspectes propis que requereix la naturalesa d'aquest tipus de reunions pel que fa al funcionament, es va reflexionar sobre les prioritats en matèria forestal que té cada zona per perfilar les línies estratègiques de COSE i les accions a desenvolupar, entre les quals la necessitat de continuar treballant per uns incentius fiscals a la gestió forestal sostenible com al major estímul per atreure la inversió i evitar l'abandonament de les muntanyes, associat a un pla comptable sectorial per a aquesta activitat. Així mateix, COSE va demanar una equiparació de l'Impost de Societats de les persones jurídiques al tractament fiscal de les persones físiques per rendiments procedents d'aprofitaments forestals, i el mateix benefici fiscal que gaudeixen les SOFOR en la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests (Disposició addicional tretzena. Deducció en l'Impost sobre societats per despeses i inversions de les societats forestals). També es va pronunciar a favor d'activar els contractes territorials, una línia d'assessorament específic per al sector forestal dins dels PDR (ara només ho té l'assessorament agrícola-ramader), treballar per l'estatus de silvicultor actiu per equiparar-a l'agricultor a títol principal o agricultor professional, el reconeixement exprés dels embornals de carboni de les muntanyes privades per a la mitigació del canvi climàtic i la compensació d'emissions en els acords de París (COP21), l'impuls a la gestió activa i les plantacions productives unit a la promoció de la fusta, l'estudi d'un model de valoració de les externalitats positives amb reflex en la fiscalitat i el PIB, treballar en uns indicadors socioeconòmics fiables i concrets de la silvicultura que serveixin de referència i base per al desenvolupament de plans, iniciatives i projectes forestals. Pel que fa a la sanitat forestal, des de COSE es va incidir en el registre dels productes fitosanitaris per autoritzar aquells que poden controlar les plagues i malalties de major afectació a les masses forestals, com és actualment la processionària del pi. Respecte a la legislació i normativa de conservació de la natura, COSE està treballant en com afecta la seva implantació en el dia a dia de la gestió, intentant salvar els esculls de la Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat recentment aprovada i la normativa de la XN2000, sense oblidar que els hàbitats més preuats no haguessin arribat fins als nostres dies sense la gestió que els propietaris han anat realitzant, el camí més eficient per conservar la natura. Finalment es va afirmar que cal una major comunicació per apropar-se al públic en general i que aquest entengui la tasca fonamental del silvicultor en el manteniment i conservació dels boscos i en els béns i serveis que proveeix a la societat amb la dedicació, esforç i amor a la terra.

Comparteix  Facebook Twitter Email

>> LLEGIR MÉS
El PDR 2014-2020 incorpora les propostes del Consorci Forestal de Catalunya
23-06-2016
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va modificar, en data de 8 de juny, les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, incorporant diverses propostes fetes des del Consorci Forestal.
Es tracta de l'increment del finançament IOFs al 75% + 5% en ENPs, el fet de no limitar ajuts a la GFS a la Xarxa Natura 2000 (tot i que sí que queden limitats a espais protegits en general i zones de muntanya), alhora que s'eviten les restriccions a ajuts a les agrupacions de productors.

Comparteix  Facebook Twitter Email

>> LLEGIR MÉS
El Consorci Forestal presenta el projecte Life+SUBER a Vivexpo
16-06-2016
El responsable tècnic del Consorci Forestal, Josep Maria Tusell, va participar els dies 9 i 10 de juny a VIVEXPO, la trobada bianual del suro i el bosc mediterrani que es celebra a Vivès, França, on va presentar el projecte Life+SUBER davant d'experts de França, Espanya, Portugal, Itàlia, Tunísia, Marroc i Algèria.
VIVEXPO és organitzat per l’Institut Méditerranéen du Liège, amb la col·laboració del Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, el Conseil Général Pyrénées-Orientales, la Région Languedoc-Roussillon, AG2R La Mondiale, ERDF, la Communauté de communes du Vallespir, Banque Courtois, Veolia Environnement, DIAM Bouchage, FAO i Silva Mediterranea.

Comparteix  Facebook Twitter Email

>> LLEGIR MÉS
La Cooperativa Serveis Forestals edita un fullet informatiu sobre el sector surer català
13-06-2016
Amb l'objectiu de potenciar la valorització de suro català, la Cooperativa Serveis Forestals ha editat, amb la col·laboració de l'Institut Català del Suro i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, un fullet informatiu en el qual s'hi presenten les principals característiques del sector surer a casa nostra.
Aquest material s’emmarca en el projecte ‘Impuls a la compra de proximitat de matèria primera per a millora de la competitivitat del sector surer català’ finançat per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Generalitat de Catalunya). Podeu descarregar l'arxiu en PDF a continuació.
Fullet informatiu sobre el sector surer català  [Tipus: pdf-5077 Kb ]

Comparteix  Facebook Twitter Email

>> LLEGIR MÉS

consorci@forestal.cat | Avís legal
SANTA COLOMA DE FARNERS La Casa del Bosc. C/ Jacint Verdaguer, 3 · Tel. +34 972 842708 Fax +34 972 843094
SOLSONA Centre d’Empreses Innovadores del Solsonès (edifici CTFC). Pujada seminari s/n · Tel./Fax 973 48 13 29
Membres de: