El projecte

L’Associació Catalana de Municipis, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el Consorci Forestal de Catalunya, Federació d’Empresaris Instal·ladors de Catalunya i Qnorm han sumat energies i han posat en marxa el projecte INNObiomassa, una estratègia integrada per a la consolidació del sector emergent de la biomassa tèrmica com a font d’ocupació. Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l’Ordre TRE/293/2010.

INNObiomassa té com a objectiu general sensibilitzar i posar de relleu els avantatges econòmics, socials i ambientals que es deriven de l’aprofitament energètic de la biomassa, es dirigeix principalment a tot el territori rural català.
+ activitat silvícola + equilibri territorial + cohesió social + desenvolupament local

INNObiomassa té la finalitat de promoure la implantació de la biomassa forestal i evolucionar cap a un model de sostenibilitat energètica, tot generant llocs de treball.
+ sostenibilitat energètica + oportunitats laborals + foment d’ocupació

INNObiomassa vol donar a conèixer la biomassa com l’energia neta que és, però també vol establir un full de ruta per a l’aprofitament de la biomassa comarcal i al mateix temps convertirse en una eina d’inspiració per a emprenedors al món rural i per a la dinamització de l’activitat silvícola.
+ senergia neta + senergia sostenible + sprevenció d’incendis

CATALUNYA, UN PAÍS DE BOSCOS. Segons dades del 3r Inventari Forestal Nacional (IFN), Catalunya, amb una superfície de més de 3 milions d'hectàrees, té una superfície forestal d'1,9 M d'hectàrees (un 60% del total) i d'aquestes, 1,6 M d'hectàrees són boscos.

Els boscos representen el 51% de la superfície total de Catalunya. Una part important d’aquests boscos es troben subexplotats a causa de l’abandonament progressiu que s’hi està donant provocat per la manca de rendibilitat econòmica de les explotacions forestals.

Cada any els boscos acumulen més i més biomassa, ja que del que creixen en fusta només se n’aprofita 1/3 part cada any.

L’aprofitament energètic de la biomassa ajuda a fer que Catalunya evolucioni cap a un model de sostenibilitat energètica de futur i a crear nous llocs de treball, fet fonamental en l’àmbit rural ja que fixa població afavorint la cohesió social i territorial.