Les accions

Acció 1. Diagnòstic del consum i del potencial d ’aprofitament energètic

• Estudi de disponibilitat de biomassa i demanda energètica al Gironès,
el Montnegre i Corredor, l’Anoia, el Solsonès, la Noguera,
la Ribera d’Ebre i el Priorat
• Diagnosis municipals
• Plans d’acció comarcal


Acció 2. Formació professional i creació d’ocupació

• Prospecció de les necessitats de formació i itineraris
• Jornades formatives sobre biomassa
• Creació de nous nínxols de mercat
• Assessorament a empreses
• Dinamització de tècnics municipals


Acció 3. Certificació d’un producte de qualitat

• Anàlisi de la normativa en l’àmbit estatal i europeu
• Definició del sistema de control i certificació
• Creació i divulgació d’un distintiu de qualitat
• Guia ‘Sistemes de producció i distribució de la Biomassa Forestal Primària (BFP)’


Acció 4. Comunicació, divulgació i transferència

• Butlletí electrònic Infobiomassa
• Espai web observatori de la biomassa
• Elaboració d’una guia de recursos formatius i divulgació del projecte
• Directrius per a la transferència de resultats