Catalunya, un país de boscos.


El 60% de la superfície de Catalunya és considerada superfície forestal. La majoria és coberta de boscos, però els terrenys que per la seva característica de sòl, rigor climàtic o catàstrofes naturals,  no són coberts  d’estrat arbori, i esdevenen matollar o pastures, també són considerats terrenys forestals.

Catalunya té una superfície de 3.199.011 ha, de les quals el 61 % són forestals, el 34% són conreus i la resta son terrenys improductius artificials o naturals

La formació forestal més abundant és el bosc que ocupa un 37,97% de la superfície total de Catalunya. El matollar n’ocupa el 16,44% i els prats el 4,01%.

A Catalunya, prop del 80% de la superfície forestal és de propietat privada.

A la Unió Europea, els terrenys forestals suposen només el 35% de la superfície. Catalunya és, doncs, un país de boscos.